Jaunumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  Valmieras birojs aicina uz arodapmācībām „Nozares speciālistu līmeņa mācību kurss”, kuras 100% apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai!

LLKC filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties jauno mednieku apmācību kursiem Madonā.

Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs  13. februāri aicina uz Valku, kur sāksies triju nedēļu apmācību kurss jaunajiem medniekiem!

12.janvārī Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos sāksies triju nedēļu apmācību kurss jaunajiem medniekiem.

LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros izdevis ziemas informatīvo izdevumu meža īpašniekiem „Čiekurs”. 

Zemkopības ministrija atgādina, ka no 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā grozījumi Meža likumā, kas mazinās atšķirību starp kadastrā uzrādīto un dabā patiesi izmantoto zemes lietošanas veidu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.

Ar Valsts Lauku tīkla atbalstu no 20. līdz 22. augustam Jaunmoku pilī notika starptautiska konference “Meža zemju meliorācija, vides aizsardzība un drenāžas plāni līdz 2020.gadam.

Lapas