Aktualitātes lauku saimniekiem BIRZGALĒ

Datums: 
1. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Birzgale

11:00-12:00 Aktuāla informācija 2015-2020.gada Vienotā platību maksājuma - "Zaļināšanas maksājuma" nosacījumiem. Piemēri. Jautajumi un atbildes. Lektors: LAD Lielrīgas reģionālas lauksaimniecības parvāldes Tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkeviča.

12:00-12:30 Aktuāla informācija par investīciju programmām LAP 2015-2020. gadam. Nozīmīgākā informācija. Jautājumi un atbildes. Lektors: LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimiecības un lauku attīstības daļas vadītājs Valdis Ozoliņš.

12:30-13:00 Bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumi. Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācija. Likumdošanas izmaiņas. Jautājumi un atbildes. Lektors: Sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte" Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācijas programmas vadītājs Juris Grīnfelds.

13:00-13:30 Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes, kas ietver MK Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšānai dzīnieku novietnēs" un MK Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesāŗņõjuma ar nitrātiem" prasības.

Kontaktinformācija:
Liene Dreiska
t. 28331239
e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: