Ogres novada skolēnus aicina pieteikties darbam vasarā

Datums: 
1. Jūnijs, 2015 līdz 19. Jūnijs, 2015
Reģions: 

Ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu Ogres novada Izglītības un sporta pārvalde, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, šogad realizēs jauniešu nodarbinātības projektu.

Projekta laikā iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs 14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs.

Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā norisināsies no 29. maija līdz 19. jūnijam.

Skolēnu saņemtos pieteikumus vērtē un lēmumu par skolēnu līdzdalību pieņem darba devējs. Pēc lēmuma pieņemšanas darba devējs informē skolēnu un Izglītības un sporta pārvaldi par pieņemto lēmumu.

Skolēniem, kuri vēlas strādāt, Izglītības un sporta pārvaldē jāiesniedz:

aizpildīta pieteikuma anketa (pielikumā);
ģimenes ārsta izziņa, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Skolēns drīkstēs strādāt pie darba devēja ne vairāk kā 7 (septiņas) stundas dienā un ne vairāk kā mēnesi nodarbinātības periodā. Darba samaksa ir noteikta un tiks aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi. Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa.

2015. gadā finansējums piešķirts 55 skolēnu nodarbināšanai .

www.ogresnovads.lv

Informāciju par jauniešu nodarbinātības projektu un pieteikumus var nogādāt Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes jaunatnes un mūžizglītības lietu speciālistam Rinaldam Rudzītim, Ogrē, Brīvības ielā 44, 15. kabinetā, tālr. 65055383, e-pasts: rinalds.rudzitis@ogresnovads.lv.

Kontaktinformācija: 
Rinalds Rudzītis t.65055383
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
pieteikuma_anketa.docx12.25 KB
Reģions filtram: