Makšķerēšana un ilgtspējīga zivju resursu izmantošana publiskajās ūdenskrātuvēs Vidzemē

Datums: 
2. Augusts, 2018

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļa rīko informatīvo semināru par tēmu “Makšķerēšana un ilgtspējīga zivju resursu izmantošana publiskajās ūdenskrātuvēs Vidzemē” .

Norises vieta: Parka iela 23, Limbaži, LV-4001; Datums: 02.08.2018. Sākums plkst.10.00. Plānotais ilgums 4h.

Mērķauditorija – Vidzemes reģiona esošie un potenciālie publisko ūdenskrātuvju apsaimniekotāji, makšķernieku NVO biedri, SVI un citi interesenti.
Semināra mērķis- informēt dalībniekus par aktualitātēm makšķerēšanā, zivju resursu izmantošanā, kā arī to atjaunošanā publiskajās ūdenskrātuvēs.
Pasākuma atklāšanu veiks Agnese Neimane- Jordane vai Miķelis Peisnieks, “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte”, LLKC Zivsaimniecības nodaļa
Jānis Remess, Limbažu novada p/a „ALDA” direktors, stāstīs par PA „ALDA” pieredzi ezeru apsaimniekošanā, licencētās makšķerēšanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī naudas līdzekļu piesaistīšanā uzņēmuma attīstībai
Dr.med.vet. Ruta Medne, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja, iepazīstinās ar Ieteikumiem zivju sugu daudzveidības nodrošināšanai, zivju krājumu papildināšanai
Ivars Dubra,Biedrības"Mēs zivīm" vadītājs, lasīs lekciju Zivju nārsta produktivitātes uzlabošana un zivju augšanai labvēlīgāku apstākļu nodrošināšana publiskajās ūdenskrātuvēs
Toms Arnavs,Valsts vides dienesta Valmieras RVP sektora vadītājs, iepazīstinās ar Zivju resursu aizsardzību ilgtspējīgai to izmantošanai un sabiedrības līdzdalība tajā.

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās obligāta līdz 30.07.2018!

Plašāka informācija un pieteikšanās semināram: Jānis Kravalis, ZST konsultants, mob.t.: 27763321, e-pasts: janis.kravalis@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
janis.kravalis@llkc.lv; tel. 27763321
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: