Tīnūži | Mājputnu un zaķveidīgo labturības prasības kaušanas laikā

Datums: 
16. Oktobris, 2020
Vieta: 
Tīnūžu Tautas namā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā daļa un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises laiks un vieta: 16.10.2020. plkst. 10.00, Tīnūžu Tautas namā, Kraujas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015. Pēc teorētiskās daļas dosimies uz praktisko nodarbību norises vietu: Aleksandra iela 12, Dobelnieki, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015. Iespēju robežās dalībnieki aicināti ņemt līdzi savu dzīvnieku praktisko iemaņu stiprināšanai.

Galvenās apmācību tēmas –

  • Likumdošanas prasības;
  • Dzīvnieku labturības nodrošinājums pirmskaušanas turēšanas vietās.
  • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana.
  • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē. Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti.
  • Personāla higiēna. Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Dalības maksa: 45,00 eiro (t.sk. PVN).

Pieteikšanās: https://www.mitto.me/1610-kaveji/pieteikties

Plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: