Informatīvā semināra novadu lauku attīstības speciālistiem kopsavilkums

PielikumiPrint

Š. g. 24. un 25. februārī Zemkopības ministrijā Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros tika organizēts informatīvs seminārs novadu lauku attīstības speciālistiem.

Ņemot vērā iepriekšējos gados labi novērtēto lauku attīstības speciālistu darbu lauku teritorijās, tika meklētas iespējas to turpināt, kā rezultātā Valsts Lauku tīklā 2009. gada beigās Latvijas novados darbu uzsāka 64 speciālisti, bet līdz 2010. gada februāra beigām darbā plānots pieņemt vēl 54 speciālistus.

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām, speciālistus darbā pieņem SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". Katrā novadā, izņemot trīs Pierīgas novados (Carnikavas, Saulkrastu un Salaspils) strādās viens novadu speciālists. Šo Pierīgas novadu iedzīvotājiem un lauku uzņēmējiem iespēju robežās palīdzēs kaimiņu novadu speciālisti un Lejasdaugavas Lauku attīstības biroja speciālists. Divpadsmit Latvijas novados (Ventspils, Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Saldus, Jelgavas, Limbažu, Rēzeknes, Madonas, Daugavpils, Gulbenes, Alūksnes) darbosies divi lauku attīstības speciālisti.

Novadu lauku attīstības speciālistu galvenie uzdevumi ir iedzīvotāju informēšana par Lauku attīstības programmas sniegtajām iespējām, semināru un apmācību organizēšana novada teritorijā par lauku iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.

Sava novada lauku attīstības speciālistu atradīsiet mājaslapā www.laukutikls.lv/kontakti.

Rakstam pievienotas semināra prezentācijas:

Pievienot komentāru