Lauksaimnieku organizācijas izstrādājušas priekšlikumus Lauku attīstības programmai 2014.-2020.gadam

PielikumiPrint

Valsts Lauku tīkla 2013. gada aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” apakšaktivitātes „Nacionālo horizontālo organizāciju ziņojumi” ietvaros lauksaimniecības horizontālās organizācijas izstrādājušas virkni priekšlikumu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam pasākumu īstenošanai.  Kopskaitā deviņas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus pārstāvošas organizācijas novembrī prezentēja savus ziņojumus un secinājumus. 

Priekšlikumus mazo un vidējo saimniecību izaugsmei nākamajā ES budžeta plānošanas periodā sagatavojusi Latvijas Zemnieku federācija (LZF). ES atbalsta ietekmi uz kooperāciju izpētījusi Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA). Ar lauksaimniecisko ražošanu saistītos agrovides pasākumus dažādās valstīs salīdzinājusi biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA).Lauksaimnieku apvienība (LA) sagatavojusi ziņojumu par lauksaimniecības uzņēmumu iespējām saņemt atbalstu konkurētspējas uzlabošanai. Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta ieguldījumu šajā plānošanas periodā un priekšlikumus nākamajam periodam sagatavojusi Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA).

Ziņojumu par atbalsta pasākumiem jaunajiem lauksaimniekiem sagatavoja Latvijas Jauno zemnieku klubs (LJZK), savukārt Latvijas Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija (LLSA) izpētījusi tehnikas (traktoru un kombainu) nodrošinājumu un struktūra pēc nolietojuma savās dalīborganizācijās.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) sagatavojusi priekšlikumus mežsaimniecības atbalsta pasākumu efektivitātes uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodam. Savukārt Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) sagatavojusi priekšlikumus LAP pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, sniedzot savu redzējumu pārtikas uzņēmumu modernizācijas turpināšanai.

Lauksaimniecības organizāciju ekspertu ziņojumu prezentācijas – pielikumā.

 

Pievienot komentāru