Jaunumi

Kooperācija nodrošina stabilitāti saimniecību veiksmīgai darbībai – par to bija pārliecināti 84%  konferences “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai” klausītāju.

LLKC Saldus birojā noslēgušās 2021. gada jauniešu mācības uzņēmējdarbībā. Tās, kā ierasts, sākās ar informatīvo dienu –  LLKC Lauku attīstības nodaļas uzrunu un iedrošinājumu, kā arī iepriekšējo gadu mācību dalībnieku pieredzes stāstiem.

Aizvien aktuālākam kļūstot jautājumam par kooperāciju dažādās lauksaimniecības nozarēs, aicinām 16.

LLKC organizētā mācību programma jauniešiem “Laukiem būt!” ir noslēgusies, un jaunieši pārdomā savas biznesa idejas, lai pieteiktos konkursā vai arī savos esošajos vai plānotajos uzņēmumos iedzīvinātu mācību laikā iegūtās prasmes.

Liofilizācijas metode radusies pagājušā gadsimta sākumā, bet tehnikas ierobežojumu dēļ netika pielietota. Pirmais lielākais pielietojums bija 2. pasaules kara laikā frontes vajadzībām, lai pārtiku saglabātu ilgstoši.

LLKC Preiļu birojā mācības “Laukiem būt!” aizvadītas veiksmīgi, un nu jauniešiem vien atlicis startēt konkursā. Macības šogad īpašas ar to, ka tās norisinājās tiešsaites platformā Zoom un sniedza iespēju piedalīties arī tiem jauniešiem, kuri to nevarētu darīt klātienē.

LLKC Kuldīgas birojs organizēja piecu dienu mācības “Laukiem būt!” jauniešiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Ar degsmi un aizrautību jaunie uzņēmēji stāstīja par savām iecerēm, ar kurām vēlas saistīt dzīvi laukos, prezentējot idejas desmitajā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Laukiem būt!” Lielākā daļa biznesa ideju laukos saistītas ar atpūtu pie dabas, naktsmītņu izvei

Jau desmito gadu Limbažu birojā jauniešiem bija iespēja piedalīties mācībās “Laukiem būt!”, lai gūtu jaunas zināšanas, pieredzi un iedrošinājumu savas idejas īstenošanā.

LLKC rīkotās mācības lauku jauniešiem, kuras 15. oktobrī vienlaikus sākās 26 birojos visā Latvijā, noslēgušās. Jēkabpils birojā tām bija pieteikušies 14, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 12 jaunieši.

Lapas