Nozares jaunumi

19. Septembris 2018.
Lauku telpa
Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijas sadarbībā ar VLT Sekretariāta lauksaimniecības un lauku attīstības biroju organizēja Baltijas valstu simtgades svinības Briselē. Neformālās sarunās diskutējām par...
18. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Akvakultūra, -Zivsaimniecības sadarbības tīkls
Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkotajām teorētiskajām mācībām ar Somijas ekspertu...
17. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība-Mājražošana
LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs 13. septembrī rīkoja semināru par mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējām un aicināja kopā interesentus, lai viņi dalītos ar labo pieredzi tālākas darbības...
17. Septembris 2018.
Lauku telpa-Aatbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, -Skolas
LLKC Tukuma konsultāciju birojs 12. septembrī rīkoja informatīvi izglītojošu pasākumu Tumes vidusskolas 8. klases skolēniem. Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt izpratni par uzņēmējdarbības iespējām laukos,...
17. Septembris 2018.
Lauku telpa-Aatbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, -Skolas
Vecpiebalgas novada pamatskolas un Skujenes pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem 11. septembrī notika informatīvā diena, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijās,...
14. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Pieredzes apmaiņas braucieni
Trīsdesmit Vidzemes akvakultūras interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā ar mērķi iepazīties ar zivju mazuļu audzēšanu, dīķu apsaimniekošanu, gūt jaunas zināšanas un pieredzi zivsaimniecībā. Pasākumā...
14. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Pieredzes apmaiņas braucieni
Trīsdesmit Vidzemes akvakultūras interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā ar mērķi iepazīties ar zivju mazuļu audzēšanu, dīķu apsaimniekošanu, gūt jaunas zināšanas un pieredzi zivsaimniecībā. Pasākumā...
14. Septembris 2018.
Lauku telpa-LEADER
Tukuma novada Tumes pagasta “Dārīšos” biedrība “Asni 3139” nosvinējusi savu desmit gadu jubileju. “Asnu” pirmsākumi radušies 2007. gadā, kad biedrības pirmā vadītāja Irēna Pavloviča, strādājot Tumes pagastā...
13. Septembris 2018.
Pārtika-Mājražošana
Desmit saimnieces un desmit saimnieki no Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadiem apvienojušies kopīgos maršrutos un aicina ceļotājus baudīt saimnieču īpašos ēdienus un...
12. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība , Pārtika
Interesantu pieredzi braucām lūkoties uz Tumes pagasta “Airītēm”, kurās saimnieko Edgars Fogelis. Saimnieks jau četrus gadus mācās izprast, kā labāk izaudzēt arbūzus. Eksperimenti notiek gan siltumnīcā, gan uz...

Lapas