Nozares jaunumi

11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība
Šajā numurā Latvijas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta speciālisti komentē izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos. Savukārt Lauku atbalsta dienests informē ar...
11. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Ērgļu novada uzņēmēji Gunārs un Artūrs Vīganti ir apņēmības pilni pierādīt, ka ir izdevīgi gaļas lopus izaudzēt, nobarot un realizēt tirgū pašiem. Brāļi Gunārs un Artūrs Vīganti tikai pirms dažiem gadiem...
11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Piekrastes teritoriju attīstība / ZVRG
Vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopš 2016. gada piekrastes teritorijās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros atbalstījusi 32 projektus, tajā skaitā 17...
11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Zivsaimniecība
Pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 2018. gada pavasara – vasaras sezonā bijusi ļoti sekmīga reņģu zveja ar stāvvadiem. Šīs sugas nozvejas limitu piekrastes zvejnieki...
11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Zivsaimniecība, -Akvakultūra
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 14. decembrim būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai septiņos dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā. “...
11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Akvakultūra
Šīs vasaras karstais laiks sola neparasti labu karpu ražu, bet Varavīksnes forelēm ( Oncorhynchus mykiss ), kas audzētas dīķos vai citās audzēšanas sistēmās, kuras ir atkarīgas no apkārtējās vides temperatūras...
11. Septembris 2018.
Zivsaimniecība-Akvakultūra
Zemkopības ministrija informē, ka ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi...
11. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība , Mežsaimniecība
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs. Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem: par Janas Štūlbergas bioloģisko saimniecību “Dzirnas” stāsta LLKC Kuldīgas nodaļas konsultante...
11. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība
Katru gadu Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos piedalīties konkursā “Sējējs”. Pagājušajā gadā uzvaras laurus nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks” plūca...
11. Septembris 2018.
Uzņēmējdarbība
Alsungas novada zemnieku saimniecība “Dzirnas“ nodarbojas ar bioloģisko putnkopību, audzē zemenes un dārzeņus. Saimniecība apsaimnieko 11 ha zemes. Augustā apritēja četri gadi, kopš Jana Štūlberga atgriezusies...

Lapas