Nozares jaunumi

12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība-Zivsaimniecības popularizēšana skolās
Ventspils novada Tārgales un Užavas pamatskolu 28 skolēni 24. maijā devās uz Pāvilostu pieredzes braucienā. Pirmā vieta, kuru apmeklējām Pāvilostā, bija IK “Zvilnis”. Saimnieks Dzintars Zamarītis mūs gaidīja,...
12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība
Šajā numurā Latvijas Zemkopības ministrijas speciālisti skaidro jaunās zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības kontroles prasības. Tās stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā un nosaka produktu...
ZAR testēšana Daugavā, attēlā redzams G. Kuļikovskis
12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība
Iepazīstinām ar LLKC un sadarbības partneru paveikto nopietnākās piekrastes zvejnieku problēmas risināšanai – roņu nodarīto postījumu lomiem un zvejas rīkiem mazināšanai. Uzsākot darbu LLKC, kopā ar...
12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība
Apaļais jūrasgrundulis ir nemainīga aktualitāte pēdējos gados Baltijas jūras piekrastē. Sākumā zvejnieki to uzskatīja par problēmu un apdraudējumu tradicionālajām piekrastes zivju sugām. Bet nu jau pēdējos...
12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība
Latvijas Zemkopības ministrijas speciālisti skaidro jaunās zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības kontroles prasības. Tās stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā un nosaka produktu elektronisko...
12. Jūnijs 2018.
Zivsaimniecība
Pavasaris ir laiks, kad visā piekrastē notiek reņģu zveja stāvvados. Šogad piekrastes zvejniekiem pārāk silto laikapstākļu dēļ labi reņģu lomi bija tikai līdz maija vidum, mēneša beigās šo zivju piekrastes...
12. Jūnijs 2018.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība , Pārtika , Mežsaimniecība
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūnija numurs. Tajā par Eiropas Komisijas budžeta priekšlikumiem ES Kopējai lauksaimniecības politikai 2021.-2017. gadam, kam paredzēti 365 miljardi eiro, kā arī...
12. Jūnijs 2018.
Lauku telpa-Vietējās rīcības grupas
Šogad sākts sadarbības projekts “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”. Projekts tiek īstenots, apvienojoties sešām Kurzemes vietējām rīcības grupām: “...
12. Jūnijs 2018.
Uzņēmējdarbība
Tādu – līdzsvarotu un nepārslogotu – darba un atpūtas ritmu laukos vēlas pilsētnieki Vita un Andris Blāķi, nomainīdami Rīgu pret dzīvi skaistā dabas stūrītī – Vestienas pagasta “Aparēnos”. Tikko pagājis...
12. Jūnijs 2018.
Pārtika-Mājražošana
Latgales speķi, Kuldīgas strausu gaļas produkciju, Skrīveru mājas saldējumu, Ievas sierus, Jelgavas karameles un mājās sietus sierus nu daudz plašāk zina Ķīnā un arī virknē Eiropas valstu. LLKC aicināti, šie...

Lapas