Nozares jaunumi

20. Janvāris 2021.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Uz jautājumu, kā klājas pandēmijas laikā, zemnieks Jānis Učelnieks atbild, kā vienmēr, ar optimismu: “Jo dienas, jo labāk!” Bet, ja nopietni?: “Galīgi izsamisis vēl neesmu. Sēžam mājās un gaidām. Realizācija...
20. Janvāris 2021.
Lauksaimniecība
Kāds būs valsts un ES atbalsts lauksaimniekiem 2021. gadā, par to detalizēta informācija žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra izdevumā. Lai gan šogad sākas jaunais ES Kopējās lauksaimniecības politikas...
18. Janvāris 2021.
Zivsaimniecība-Akvakultūra
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija sagatavojusi ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās...
15. Janvāris 2021.
Zivsaimniecība-Zivsaimniecības sadarbības tīkls
Lai ieviestu Rīcības programmu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstam Latvijā2021.–2027.gadam, nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Tādēļ zivsaimniecības nozarē iesaistītie...
14. Janvāris 2021.
Lauku telpa-Jaunieši uzņēmējdarbībā , Uzņēmējdarbība-Jaunieši uzņēmējdarbībā
Ar 58 dalībnieku iesniegtiem 59 biznesa plāniem noslēgusies jauniešu pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”, ko jau devīto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Dalībai konkursā...
13. Janvāris 2021.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Iznācis informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurs. Tajā par to, kā LLKC paplašina tālmācības programmas, kas ir īpaši aktuāli šajā laikā, kad klātienes mācības nav iespējamas. Sertificēta nodokļu...
13. Janvāris 2021.
Lauku telpa-Viedie ciemi
Viedo ciemu iniciatīva šobrīd vēl netiek pietiekami novērtēta. Dažādā izpratne par vērtībām, kas pašos pamatos veido šo iniciatīvu, rada bažas, ka viedo ciemu īstenošanas pieeja varētu tikt sabojāta, cenšoties...
13. Janvāris 2021.
Lauksaimniecība
Zemnieku saimniecība “Saknītes” atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagastā, tā dibināta 1992. gadā un īpašnieks līdz 2007. gadam bija Jānis Cukmacis. Sākotnēji saimniecība bija veidota kā daudznozaru, tajā...
13. Janvāris 2021.
Uzņēmējdarbība
Ja vēlaties izbaudīt lauku tūrismu, tad plašas iespējas piedāvā Balvu novada Bērzkalnes pagasta SIA “Paradīzes putni” īpašnieki Normunds un Sanita Prūši. Viņi saimnieko un piedāvā plašas iespējas atpūsties un...
12. Janvāris 2021.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība
Latvijas Zvejnieku federācija sagatavojusi ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru...

Lapas