Aglonas novads

Informatīvais seminārs Kastuļinas pagastā: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gads
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Aglonas novada Aglonas pagasta Tautas namā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra programma:
10:00 10:30 AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” aktualitātes, Aija Bitinas, ALTUM Daugavpils filiāles Aizdevumu daļas kredītprojektu vadītāja
10:30 11:30 Aktualitātes mežsaimniecībā, Jānis Dzalbs, MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājs
11:30 12:00 Aktualitātes lauksaimniekiem: valsts atbalsts un Tiešo maksājumu lopkopībā saņemšanas nosacījumi, datu ziņojumi LDC, PVD, biodrošība, kūtsmēslu krātuves u.c. , Anda Leikuma, lopkopības konsultante

Lapas

Subscribe to RSS - Aglonas novads