Alūksnes novads

Saimniecību apmeklējums "Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana (Latvija)"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē saimniecību apmeklējumu trīs dienu garumā, apmeklējot saimniecības Jelgavas, Salbus, Skrundas, Liepājas, Grobiņas , Priekules novados.
Sakarā ar ļoti ierobežoto vietu skaitu pieteikšanās obligāta.

Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības par bioloģiski daudzveidīgā zālāja apsaimniekošanu.
9.jūlijā sākums plkst.10:00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības z/s "Vējiņi", Alsviķu pagastā.
16.jūlijā sākums plkst.10: 00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības saimniecībā "Trumulnieki", Alsviķu pagastā.

e- Lauka dienas Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P19
Demonstrējuma tēma " Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos".
Norises vieta: tiešsaistē zoom vide no z/s „Sproģi”, Vērgales pagasts Pāvilostas novads, z/s Kadiķi M.A. Kadiķi, Mālupes pagasts, Alūksnes novads.

Mācības Alūksnē "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) "

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības piena un gaļas liellopu pārraugiem un mākslīgās apsēklošanas tehniķiem. Mācības tiek īstenotas LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros. Noslēdzoties mācībām tiek iegūts Apliecinājums par dalību.
Pieteikšanās dalībai pasākumā obligāta, jo vietu skaits ierobežots.

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. Mālupē | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecās uz lauku un mežu īpašniekiem

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritoriju iedzīvotājiem, konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. | ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritorijuiedzīvotājiem. Konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Saimniecību apmeklējums "Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē saimniecību apmeklējumu LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana" ietvaros.
Apmeklēsim Riebiņi, Vārkavas un Ilūkstes novadu saimniecības.
Izbraukšana no Alūksnes.

Vietu skaits ierobežots, līdz ar to nepieciešama iepriekšējā pieteikšanās.
Sīkāka informācija piesakoties braucienam.

Alūksnē "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties apmācībām "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".

Apmācību norises laiks: 26.02.2020, plkst. 9.30
Apmācību norises vieta: Dārza iela 8A, Alūksne

Obigāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 25.02.2020.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads