Alūksnes novads

Mācības "Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana" (praktiskās nodarbības ārzemēs)

Alūksnes KB organizē mācības lopkopības saimniecību īpašniekiem, pārraugiem un mākslīgajiem apsēklotājiem ar mērķi -
1 - papildināt teorētiskās zināšanas lopkopības produkcijas kvalitātes paaugstināšanā, ekonomisko aspektu izvērtēšanā, labas lauksaimniecības prakses nosacījumu izpildē un dzīvnieku labturības nodrošināšanā;
2 - papildināt praktiskās zināšanas apmeklējot daudznozaru saimniecības Igaunijā.

Ottes Lieldienas

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs organizē olu krāsošanas un ripināšanas pasākumu. Tā ietvaros būs iespēja z/s Dzelzavieši trušu un izstādes "Prieka deva" apskatei. Laipni gaidīti, ieeja brīva.

Pareiza augsnes substrāta un dārzeņu sēklu izvēle kvalitatīvas ražas iegūšanai dārzkopībā.

Alūksnes KB 02.03.2022. plkst.10:00 organizē informatīvu semināru dārkopjiem un mazdārziņu īpašniekiem par atbilstoša augsnes substrāta izvēli un kvalitatīvu sēklu iegādi. Seminārā savās zināšanās dalīsies lektores Marija Gailīte (Biedrības"Latvijas dārznieks" eksperte) un Viola Kaparšmite (Alūksnes KB vadītāja, agronome).

Seminārs ir bezmaksas un notiks ZOOM platormā, tāpēc lūgums dalībai reģistrēties norādītajā saitē.
Reģistrēšanās saite: https://forms.gle/WkjLv9cARqTc7kcP9

Pareiza augsnes substrāta un dārzeņu sēklu izvēle kvalitatīvas ražas iegūšanai dārzkopībā.

SIA LLKC Alūksnes KB organizē informatīvo semināru dārzkopjiem, lai informētu par pareiza augsnes substrāta izvēli un kvalitatīva sēklas materiāla iegādi.

Seminārs organizēts VLT pasākumu ietvaros un notiks ZOOM vidē.

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/WkjLv9cARqTc7kcP9

Kontaktpersona Sarmīte Svilāne, mob.26384907
e-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

SIA LLKC Alūksnes KB organizē mācības 2.klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecības pagarināšanai.

Mācību norise ZOOM platormā, līdz ar to nepieciešama iepriekšējā reģistrēšanās zvanot vai sūtot ziņu .

Alūksnes lauku partnerība izsludina 8.kārtu UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS projektiem

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 8.KĀRTU ar kopējo publisko finansējumu 264 964,17 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā - ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads