Brocēnu novads

Informatīvs seminārs Brocēnos - Meža vērtību inventarizācija. Izmaiņas Noteikumos par ES finansējuma piesaisti mežiem

Izmaiņas Noteikumos par ES finansējuma piesaisti mežiem. Kas ir meža biotopi, kādos mežos tie atrodami. Biotopu iedalījums. Eiropas nozīmes biotopu inventarzizācija - kā tas skars privātos meža īpašniekus. Īpašnieku tiesības un atbildība.

Brocēnos Saldus rajona attīstības biedrība organizē semināru par projekta iesniegumu sagatavošanu LEADER programmas projektu konkursa 2. kārtai

16. februārī plkst. 09.30 Brocēnos, Lielcieceres ielā 10, Brocēnu kultūras centra telpās, Saldus rajona attīstības biedrība organizē semināru, lai palīdzētu potenciālajiem Leader programmas projektu iesniedzējiem. Seminārā piedalīsies pārstāvji no LAD Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes, ALTUM Liepājas reģionālā centra, LIAA Liepājas (Saldus) biznesa inkubatora.

Informatīvs seminārs Brocēnu novadā - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas

Otrā ES projektu kārta un ar to saistītās likumdošanas izmaiņas. Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas„zem svītras palikušajiem projektiem”.. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Brocēnos ''Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizē BEZMAKSAS INFORMATĪVO SEMINĀRU
23.03.2016 plkst.10:00, Brocēnu kultūras centra mazajā zālē
"PAR ES UN VALSTS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅĀM"
Semināra programmā:
- aktualitātes grāmatvedībā; Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana;
- aktualitātes lopkopībā;
- aktualitātes augkopībā;
- LEADER finansējuma piesaistes iespējas;
- Altum finansējuma piesaistes iespējas.

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.

Lapas

Subscribe to RSS - Brocēnu novads