Dagdas novads

Dagdas nov. | Lauka diena par augsnes kaļķošanu

LLKC aicina apmeklēt lauka dienu par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējumu. Tā notiks 11. oktobrī plkst. 11 zemnieku saimniecībā  “Celiņi” (Račeva, Asūnes pagasts, Dagdas novads). Lauka dienā varēs iegūt informāciju par augsnes agroķīmiskās izpētes un kaļķošanas nozīmi un to, kā izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko kaļķošanas materiālu. Notiks arī  demonstrējuma ziemas kviešu lauka apskate. Būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi kaļķojamā materiāla iestrādē un graudaugu audzēšanā.

Svinēsim Annas Dagdā!

Dagdas novada svētkos „Annas Dagdā” katru gadu tiek piedāvāti pasākumi dažādām gaumēm, nodrošinot iespēju katram novada iedzīvotājam svētku programmā atrast sev interesējošo. Tas, kāda būs šo svētku sajūta šogad, ir katra paša ziņā, bet mēs sniedzam iespēju svētkos sajusties daļai no sava novada.

Latvijas valsts simtgades gadā rodas vēlme uzsvērt mūsu tautas identitāti, piederību dzimtenei un vienlaicīgi arī unikalitāti kultūrā, valodā un dzīves ziņā. Tāpēc šī gada svētku programmā dominē latviskās vērtības.

Pļaušanas svētki Dagdas novada Asūnē

14.07.2018. plkst.09:00 visi pļaušanas entuziasti laipni gaidīti Asūnes ciema pļavā (aiz skolas sporta laukuma)!

Mākoņkalna folkloras kopa iepazīstinās ar dažādām siena pļaušanas, vākšanas, zārdošanas, talku rīkošanas un pusdienu gatavošanas tradīcijām.

Ludzas amatnieku centra meistars ierādīs lauku darbus ar seniem darba rīkiem un demonstrēs siena gatavošanas procesu. Varēs sacensties košākā vainadziņa pīšanā un mēroties spēkiem vīru cīņās.
Protams, notiks arī ikgadējās tradicionālās pļaušanas sacensības.

Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā

Vēloties sniegt atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem (deklarētiem Dagdas novadā) vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), kuriem ir griba un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”.
Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti eiro).
Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2018.gada 02.jūlija līdz 03.augustam plkst.15.00

Lapas

Subscribe to RSS - Dagdas novads