Dobeles novads

Informatīvs seminārs Dobelē par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Sākums plkst. 14.00
Vieta: Dobeles novada domes lielā zāle

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020 ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu aija.senbruna@gmail.com

Puķu draugu saiets Dobelē 2016

9. jūlija vasaras pilnziedā Latvijas puķu draugi sāks košāko un skaistāko dārzu tūri Dobelē un tās tuvumā. Šogad radošie darītāji ir sarūpējuši astoņu dārzu apskati, kas sāksies ar pulcēšanos un reģistrēšanos pulkstens 8.00 Dobeles tirgus laukumā. Pēc reģistrācijas, pasākuma dalībnieki tiks aicināti organizatoru sarūpētajos vai pašu autobusos, lai dotos dārzu apskates tūrē. Pasākuma rīkotāji nodrošina katru autobusu ar zinošu gidu.

Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 1. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 507 051.76 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība
Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 253 525.87 EUR.

Seminārs Bērzē "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

Norises vieta: Kultūras un atpūtas centrs “Bērzmuiža”, Bērze, Dobeles novads
Semināra sākums plkst. 10.00

Tēmas:
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS. Līgumu slēgšana.
Lektors: Viesturs Reinfelds,LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos. LLKC Dobeles nodaļas pakalpojumi lauku uzņēmējiem.
Lektors: Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads