Dobeles novads

Apmācību kurss "Grāmatvedības pamati"

Apmācību kurss paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem, biedrībām, individuālajiem komersantiem, pašnodarbinātām personām.

Kursa laikā tiks apgūta grāmatvedības datorprogramma Zalktis.

Kopumā plānotas 80 mācību stundas, nodarbības notiks 1 reizi nedēļā – ceturtdienās.

Kursu var apgūt pilnībā vai arī atsevišķas tā daļas

Pirmā tikšanās 20. oktobrī plkst. 17.00

www.dobeledara.lv

Seminārs"Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Programma saskaņā ar 2015.gada 29. septembra LR MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Semināra tēmas:

1. Vispārīgā daļa:
galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

Fermu diena saimniecībā “AGRO-Kaķenieki”

Turpinās fermu dienu pasākumi Zālēdāju projekta izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās. Šoreiz aicinām uz fermu dienu SIA “AGRO-Kaķenieki” 13. oktobrī plkst. 11 Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras un sporta centrā un piensaimniecības kompleksā “Imantas”.

Izmēģinājuma tēma: „Novietnes mikrofloras ietekme uz jaundzīvnieku veselību.”

Darba kārtība:

Pirmā daļa

Brauciens jauniešiem uz Dobeles novadu

Līdz ar pirmajām krāsainajām rudens lapām LLKC Dobeles nodaļa aicina piedalīties jauniešu pieredzes braucienā 5. oktobrī.
Izbraukšana no Jelgavas, Dobeles ielas 41a stāvlaukuma 8:50.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 3.oktobrim! (vietu skaits ierobežots)
Rakstot uz zane.rone@llkc.lv

Finansē Valsts Lauku tīkls, pasākums "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".

Saldus nodaļa rīko pieredzes apmaiņas braucienu "Bioloģiskās saimniekošanas produkcijas noieta veicināšana"

Pirmdien, 2016. gada 3. oktobrī SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītību centrs” Saldus nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros rīkoto pieredzes apmaiņas braucienu "Bioloģiskās saimniekošanas produkcijas noieta veicināšana".

Uz braucienu aicinātas Saldus, Brocēnu un Liepājas puses saimniecības.

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads