Dobeles novads

Seminārs Dobelē "Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana – gudra rīcība tagadnei un nākotnei"

Semināra dalībnieki varēs uzzināt informāciju par projekta pētījuma rezultātiem jeb stāstījumu: Kādēļ manā mājā neviens negrib īstenot
atjaunošanu? Seminārā būs prezentācija par pieejamo ES fondu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā, kā arī stāsts par trīs
Dobeles daudzdzīvokļu ēku tehnisko izpēti un labajiem un sliktajiem piemēriem Latvijā. Noslēgumā informācija par dzīvojamo namu
atjaunošanu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, kvalitāti un ilgtermiņa garantijām.

Informatīvs seminārs Dobelē par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Sākums plkst. 14.00
Vieta: Dobeles novada domes lielā zāle

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020 ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu aija.senbruna@gmail.com

Puķu draugu saiets Dobelē 2016

9. jūlija vasaras pilnziedā Latvijas puķu draugi sāks košāko un skaistāko dārzu tūri Dobelē un tās tuvumā. Šogad radošie darītāji ir sarūpējuši astoņu dārzu apskati, kas sāksies ar pulcēšanos un reģistrēšanos pulkstens 8.00 Dobeles tirgus laukumā. Pēc reģistrācijas, pasākuma dalībnieki tiks aicināti organizatoru sarūpētajos vai pašu autobusos, lai dotos dārzu apskates tūrē. Pasākuma rīkotāji nodrošina katru autobusu ar zinošu gidu.

Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 1. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 507 051.76 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība
Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 253 525.87 EUR.

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads