Jaunjelgavas novads

Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads | Informatīvais seminārs ''Aktualitātes lauku uzņēmējiem''

Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2018. gadā. LAD pārstāvji informēs par aktualitātēm lauku uzņēmējiem par gaidāmajiem atbalsta pasākumiem 2018. gadā, VPM pieteikumu sagatavošanu, ņemot vērā aktuālās izmaiņas. Zaļināšanas prasības. LLKC piedāvātie pakalpojumi, aktualitātes, pasākumi.
Ar pasākuma programmu var iepazīties pielikumā.

Jaunjelgavas novads | Informatīvs seminārs - Jaunākais par ES atbalstu meža īpašniekiem un izmaiņām nodokļu likumdošanā

ES atbalsta apakšpasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" praktiskā realizēšana, veicot: jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu nomaiņu; valdošās koku sugas nomaiņu altalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.

Latvijas akvakultūras uzņēmumu piedāvājums vietējiem apstrādes uzņēmumiem un zivju resursu atjaunošanai iekšējos un Rīgas jūras līča ūdeņos

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumu pārstāvji, VRG un NVO pārstāvji 11. jūlijā dosies pieredzes apmaiņas vizītē pie zivju audzētājiem Zemgalē.
Tiks apmeklēti zivsaimniecības uzņēmumi “AkvaAgro”, “Purviņi”, skatīta valsts zivju resursu atražošana, audzējot Daugavas populācijas Baltijas lašu un taimiņu mazuļus, zivju audzētavā „Tome” .

Radu tirgus Jaunjelgavā

Biedrība „RADI Jaunjelgavā” 30. aprīlī aicina visus pirkt un pārdot gribētājus uz RADU tirgu. Pasākumi iecerēti regulāri – ar mērķi gan aicināt vietējos, gan tuvāku un tālāku novadu iedzīvotājus, gan kaut uz mirkli apstā- dināt garāmbraucējus, iepazīstinot ar Jaunjelgavu – kādreiz tik slaveno tirgotāju pilsētu, iepērkoties kvalitatīvi un ar prieku, tādējādi popularizējot tirgu visā Zemgales novadā. Vieta atbilstoši notikumam – Vecais tirgus laukums Jelgavas ielā 1c. Tiek pulcināti pašmāju ražotāji no visas Latvijas, un tirgotāji vēl var paspēt pieteikties!

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunjelgavas novads