Krāslavas novads

Informatīvs seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā īpašumā "Robežceļi", kad:60780040109

informatīvs seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā īpašumā "Medus kalni" Andrupenes pag., Dagdas nov., kad:60420110154

Krāslavas nodaļas rīkotas mācības jauniešiem “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” – 2.diena

Tiks izskatītas sekojošas tēmas: personas mārketings un tā loma biznesa panākumos. Produkta, pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli. Tirgus analīze. Konkurentu un sadarbības partneru noteikšana tirgus analīzē. Biznesa vadības prasmes uzņēmējiem - galvenais "klupšanas akmens".
Mācības ir BEZ MAKSAS.
Mācības notiks LAD zālē, 3. stāvā.

Krāslavas nodaļas rīkotas mācības jauniešiem “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” – 1.diena

Mācību pirmajā dienā tiks sniegta informācija par sekojošo": kas ir biznesa ideja, meklēšanas kanāli, ideju ģenerēšana.Mārketings un reklāma, mārketinga instrumenti. Idejas prezentēšanas prasmes (bankai,investoriem, sadarbības partneriem) u.c.
Mācības ir BEZ MAKSAS. Mācības notiks LAD zālē, 3. stāvā.

Krāslavas nodaļas rīkota informatīvā diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte "'Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 19. oktobrī plkst. 10:00 Krāslavā, Skolas ielā 9 (LLKC Lauku Atbalsta dienesta 2.stāva zālē).
Informatīvajā dienā interesenti tiks informēti par aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" būtību un mērķiem, iepriekšējo gadu pieredzi šajā pasākumā un plānoto darbu 2018. gadā. Ar uzņēmējdarbības uzsākšanas pieredzi dalīsies 1 jaunietis, kas 2014. gadā piedalījies mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Drošas un kvalitatīvas pārtikas ražošana no augu un dzīvnieku valsts produktiem

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs ši gada 23. un 24. oktobrī rīko seminārus pārtikas ražotājiem, mājražotājiem “Drošas un kvalitatīvas pārtikas ražošana no augu un dzīvnieku valsts produktiem” Semināra lektore Asnate Ķirse
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētniece un viesdocente (Dr.sc.ing. Pārtikas zinātnes, Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē)

Norises laiki un vietas:

23.10..2018, 10:00 – 13:30 Krāslavā, Skolas ielā 7 (3.st.)
24.10.2018, 13:00 – 16:15, Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95

20. - 22. jūlijs Krāslavas pilsētas svētki

21.07.2018. Ostas un M.Tirgus ielās plkst.08:00 amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Laipni aicināti!
21.07.2018. Pils dārzā plst.14:00 Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls kopā ar LTV1 šova "Īstās latvju saimnieces" dalībniecēm.
Programmā:
-Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma ēdienu degustācija un iegāde;
-novada pagastu kulinārā mantojuma prezentācija.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads