Krāslavas novads

Krāslavas KB - info seminārs "Gaļas liellopu audzēšana un profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai"

Informatīvajā seminārā tiks sniegta informācija par gaļas liellopu ganāmpulku veidošanas pamatprincipiem, profilaktiskiem pasākumiem slimību ierobežošanai gaļas liellopu ganāmpulkā.

Pieteikšanās semināram: https://forms.gle/Ncq6jxQbCkGn19oq6

Mācības - 5. diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Krāslavā

Mācībās tiks izskatītas sekojošas tēmas: idejas prezentācijas prasmes (bankai, investoriem, potenciāliem klientiem, sadarbības partneriem). Kas ir būtiskākais? Biznesa plāns. Finanšu plāns + excel praktiskais darbs u.c.
Lektore - moderatore Marika Rudzīte Griķe. Mācības ir bez maksas.

Mācības - 3.diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbībbas veicināšanai" Krāslavā

Mācību laikā tiks izskatītas sekojošas tēmas: veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats - laba ideja. Idejas definēšana un attīstība, izvērtēšana, analīze. Tirgus analīze, riski, risku mazināšanas pasākumi. Mārketings un reklāma produkta veiksmīgai virzība tirgū u.c. Lektore-moderatore Marika Rudzīte Griķe.
Mācības ir bez maksas.

Seminārs Latgales uzņēmējiem "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās" - Krāslava

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.

Semināra darba kārtība, skatīt šeit...

Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus!

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.

Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņmējs digitalizācijas laikmetā" aktivitātes "Semināru cikls I" ietvaros šī gada 14.septembrī Krāslavas novada Kaplavas pagasta zirgu sētā "Klajumi" Latgales uzņēmējiem tiek organizēts bezmaksas seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformās".

Pieredzes apmaiņas brauciens “Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana dažādu dzīvnieku ganāmpulku pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi”

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tiks apmeklētas divas saimniecības: A/S Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija un z.s. Pumpuri. Iegūtas informācija par lopkopības nozares efektivitātes palielināšanu piena lopu ganāmpulkā, saražotās produkcijas pārstrādes iespējām u.c.
Vietu skaits ir ierobežots.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads