Krāslavas novads

Jūlija tirgus Krāslavā!

Sestdien, 18. jūlijā, no plkst. 8.00 līdz 12.00 Krāslavā M.Tirgus un Ostas ielās notiks Jūlija tirgus.
Pieteikties tirdzniecībai un saņemt tirdzniecības atļauju ir iespējams elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv, vai iesniegt nepieciešamo informāciju klātienē novada domē, 2.stāvā, 3. kab. (Rīgas ielā 51, Krāslava) līdz 2020. gada 15. jūlijam (ieskaitot).
Uzziņas pa tālr. 65624383.
Tirgošanās būs atļauta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās!

Krāslavas novada z.s. Kurmīši info seminārs “Cidoniju un sausseržu perspektīvas audzēšanā un pārstrādē”

Seminārs notiks z.s. Kurmīši, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā. Seminārā tiks sniegta informācija par cidoniju audzēšanas tehnoloģiju, pārstrādi un uzglabāšanu. Par sausseržu audzēšanas tehnoloģiju, pārstrādi un uzglabāšanu, kā arī dalībnieki tiks informēti par pieejamajiem pakalpojumiem lauku saimniekiem.

Gaismas ceļš sāksies Krāslavā!

Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gaismas lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv komandām, Dinam Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas no Krāslavas uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā.

Krāslavā izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs.
Projektu iesniegšana no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augustam. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.

Vairāk informācijas www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavā BDUZ mācības

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"'. Mācības ilgs 2 dienas un tajās paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.
16 un 26. jūnijā - jāpiedalās abās dienās.

Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta pieteikšanās.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads