Krimuldas novads

Informatīvs seminārs Lēdurgā - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. Atbildes uz jautājumiem

Konsultācijas VPM aizpildīšanā 2016. gadam Krimuldā

LAD šā gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
No 10:00 - 15:00
Pieteikties pie Ināras Krasovskas mob. 27744016 e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Seminārs Krimuldā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
11:00-12:00 Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita austruma
12:00-13:00 1 2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkrviča
13:00-13:30 Kafijas pauze

Aktualitātes vienotā plātību maksājumu iesniegšanā, Ragana, Parka iela 1, (Krimuldas tautas nama telpās)

Siguldas nodaļa rīko bezmaksas informatīvo semināru par vienotā platību maksājumu iesniegšanu 2015. gadam. Semināra laikā tiks izklāstītas galvenās izmaiņas un nosacījumi VPM iesniegšanai. Tiks sniegta informācija par mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu.
Pieteikties semināram pie Ināras Krasovskas mob. 27744016, vai e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem gada pārskatu un deklarāciju sagatavošanai

Semināra laikā tiks izklāstītas galvenās izmaiņas gada pārskatu un deklarāciju sagatavošanā. Praktiskās nodarbības. Semināra laikā tiks apskatītas arī galvenās izmaiņas Vienotā platību maksājumu iesniegšanā 2015. gadā. Pieteikties semināram pie Ināras Krasovskas mob. 27744016 vai e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Informatīvs seminārs - Izmaiņas Meža likumā un par lauksaimniecības attīstību 2014. - 2020.gadā

Izmaiņas Meža likumā. Kas izdevīgāk - mežs vai plantāciju mežs? Zemju kategoriju maiņa; meža īpašnieku pienākumi. Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam un plānotie atbalsta pasākumi. Tiešie maksājumi un zaļināšanas prasība jaunajā plānošanas periodā. Elektroniskās pieteikšanās sistēmas līguma noslēgšana.

Lapas

Subscribe to RSS - Krimuldas novads