Ludzas novads

Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados

SIA LLKC Ludzas nodaļa 3.decembrī plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16a, 1.stāva zālē organizē diskusiju "Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados". Pasākumā tiks diskutēts par līdzšinējo pieredzi publisko pārtikas iepirkumu veikšanā Ciblas un Zilupes novados, vietējo ražotāju ieinteresētību un iespējām piedalīties vietējos pārtikas iepirkumos un par plānoto pārtikas iepirkumu veikšanas kārtību Ciblas un Zilupes novados 2016.gadā.

Netradicionālās iespējas lauksaimniecībā

SIA LLKC Ludzas nodaļa 2015.gada 1.oktobrī organizē bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu "Netradicionālās iespējas lauksaimniecībā". Pasākuma ietvaros tiks apmeklēti sekojoši uzņēmumi Līvānu un Preiļu noadā: SIA Livani Eko (biohumusa ražošana), "Ošu mājas" (vīngliemežu audzēšana un pārstrāde kā tūrisma piesaistes objekts, ZS "Kalni" (mājas vīnu ražošana un citu ogu pārstrādes produktu ražošana).
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās ir obligāta!
Pieteikšanās pa tālruni: 28632059 (Karīna Koroļonoka)

izglītojošs seminārs - Mistraudžu veidošanas principi saskaņā ar ES atbalsta programmām mežam.

ES atbalsta programmas mežam, pieteikšanās nosacījumi, platību izvēle, meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums. Mistraudžu veidošanas principi. Mistraudzes- plusi un mīnusi. Jaunaudžu retināšanas , neproduktīvu un Ba audžu nomaiņas objektu apskate dabā, mistraudžu veidošana. Platību izvēle un noformēšana dabā, nepieciešamie nosacījumi MAAPP apstiprināšanai. Meža ieaudzēšana, mistraudžu veidošana, objektu apskate dabā, stādījumu aizsardzība. Dažādas audžu mistrošanas shēmas, parauglaukumu apskate, diskusijas

izglītojošs seminārs - Mistraudžu veidošanas principi saskaņā ar ES atbalsta programmām mežam.

ES atbalsta programmas mežam, pieteikšanās nosacījumi, platību izvēle, meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums. Mistraudžu veidošanas principi. Mistraudzes- plusi un mīnusi. Jaunaudžu retināšanas , neproduktīvu un Ba audžu nomaiņas objektu apskate dabā, mistraudžu veidošana. Platību izvēle un noformēšana dabā, nepieciešamie nosacījumi MAAPP apstiprināšanai. Meža ieaudzēšana, mistraudžu veidošana, objektu apskate dabā, stādījumu aizsardzība. Dažādas audžu mistrošanas shēmas, parauglaukumu apskate, diskusijas

Aktualitātes platībmaksājumu iesniegšanai 2015.gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 13.aprīlī, plkst. 10:00 Ludzā, Ludzas novada pašvaldības 3.stāva zālē apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes platībmaksājumu iesniegšanai 2015.gadā", kur Lauku atbalsta dienesta pārstāvis stāstīs par aktualitātēm platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai).

Plašāka informācija - Beāte Narnicka, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 31.martā, plkst. 10:00 Isnaudas Tautas namā apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Aktualitātes nodokļu likumdošanā.
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 25.martā, plkst. 10:00 Rundēnu Tautas namā apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2014.gadu.
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads