Ludzas novads

Informatīvais seminārs Blontos "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

19.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Blontos par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā". Seminārs notiks Ciblas novadā, Blontos, Blontu tautas namā.

Pasiene, Zilupes nov | Informatīvs seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

18.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Pasienē par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā. Seminārs notiks Zilupes novadā, Pasienē, Pasienes pagasta tautas namā.

Krāslava | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

16.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Kārsavā par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā". Seminārs notiks Kārsavas novadā, Malnavas koledžas telpās.

Ludza | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

11. aprīlī tiek rīkots informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā. Semināra laikā tiks apskatītas šādas tēmas: Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2018.gadā; Aktuālitātes valsts veterinārās uzraudzības jomā; Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos aktos, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī; Lauku attīstības programmas aktualitātes.

Kārsava | Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos

4.aprīlī plkst.11.00. Ludzas konsultāciju birojs organizē informatīvo dienu mājražotājiem. Pasākuma norises vieta - Kārsavas novads, Kārsavas novada pašvaldības ēkā, 1.stāva zālē. Nosaukums - Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos. Semināra tēmas: Aktivitātes "Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmas" galvenie mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji, lektors Ludzas konsultāciju biroja p.i.

BDR Ludzas rajona partnerības organizētais semināru cikls "Nodokļu izmaiņas 2018.gadā", seminārs "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018.gadā".

21.martā plkst.10.00. BDR Ludzas partnerība organizē semināru "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018.gadā". Semināra norises vieta: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza (3.stāva zāle).
Semināram jāpiesakās līdz 19.martam pa tālruni 29413335 (Sandra), vai 29550874 (Vija), rakstot uz epastu ludzaspartneriba@inbox.lv.

Grupu konsultācija par pārtikas mājražošanas attīstības iespējām Latvijas laukos

14.decembrī plkst.11.30. notiks grupu konsultācija mājražotājiem. Tēmas - Piedāvājuma izstrādes principi. Kā veidot piedāvājumus klientiem? Pārdošanas prasmju un efektivitātes uzlabošanas risinājumi. Darbs grupās "No idejas līdz piedāvājumam klientiem". Lektore Dace Briede-Zālīte (SIA "Moresales Latvia" vadītāja, personīgās izaugsmes trenere.

Motivācijas pasākumu cikls skolēniem “Īsteno savu sapni par biznesu” Ludzas pilsētā

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau piekto gadu reģiona izglītības iestādēs organizē motivācijas pasākumu ciklu “Īsteno savu sapni par biznesu”. Tā ietvaros uz tikšanos tiek aicināti skolu pēdējo klašu audzēkņi, lai kopīgi, brīvā atmosfērā kliedētu mītus par uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasniedzamu.

Informatīvais seminārs Ludzā - Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

20.oktobrī Ludzas novada pašvaldibas 1.stāva zāle notiks informatīvais seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Informatīvā semināra laikā tiks apskatītas šādas tēmas - Ministru kabineta 2014. gada 30.septembra noteikumu Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” nosacījumi un to izpildes kārtība; Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads