Ludzas novads

Informatīvais seminārs Ludzā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 12.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināra norises vieta ir Ludzas novada pašvaldības 3.stāva zāle, Raiņa ielā 16, Ludzā.

Sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:

Informatīvs seminārs Ludzā par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Šī gada 4.aprīlī Ludzā, Raiņa ielā 16a, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zālē BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

Informatīvais seminārs Isnaudas pagastā, Ludzas novadā: Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.
ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.
Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem
Aktualitātes lauku saimniecībām
Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Izglītojošs seminārs Ludzā - Meža sertifikācijas prasības, meža likumdošanas izmaiņas.

Meža sertifikācijas prasību izpilde meža īpašumu apsaimniekošanā. Dabas un darba aizsardzības prasību ievērošana, sociālās intereses mežizstrādē. Izmaiņas aizsargjoslu likumā, neizmantotas lauksaimniecības zemes izmantošana- praktiska darbība un racionāli risinājumi. Paredzamie grozījumi ES atbalsta mežam likumdošanā, projektu ieviešana, praktiskie piemēri. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Izglītojošs seminārs Ludzā - Meža sertifikācijas prasības, meža likumdošanas izmaiņas.

Meža sertifikācijas prasību izpilde meža īpašumu apsaimniekošanā. Dabas un darba aizsardzības prasību ievērošana, sociālās intereses mežizstrādē. Izmaiņas aizsargjoslu likumā, neizmantotas lauksaimniecības zemes izmantošana- praktiska darbība un racionāli risinājumi. Paredzamie grozījumi ES atbalsta mežam likumdošanā, projektu ieviešana, praktiskie piemēri. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados

SIA LLKC Ludzas nodaļa 3.decembrī plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16a, 1.stāva zālē organizē diskusiju "Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados". Pasākumā tiks diskutēts par līdzšinējo pieredzi publisko pārtikas iepirkumu veikšanā Ciblas un Zilupes novados, vietējo ražotāju ieinteresētību un iespējām piedalīties vietējos pārtikas iepirkumos un par plānoto pārtikas iepirkumu veikšanas kārtību Ciblas un Zilupes novados 2016.gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads