Ogres novads

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Ogrē

SIA LLKC (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra) Ogres nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Informatīvo dienu.
Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos. Jauniešiem dalība Pasākumā ir bezmaksas.
Pasākums ietver:

Ogres novada skolēnus aicina pieteikties darbam vasarā

Ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu Ogres novada Izglītības un sporta pārvalde, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, šogad realizēs jauniešu nodarbinātības projektu.

Projekta laikā iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs 14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs.

Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā norisināsies no 29. maija līdz 19. jūnijam.

Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes un Altum valsts atbalsta programmas lauksaimniekiem

Aicinām Jūs uz bezmaksas informatīvo semināru. Tikties ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem, inspektoriem. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Kontaktinformācija: Liene Dreiska, t.28331239

11:00-13:00 Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes”, kas ietver MK Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK Nr.834 ”Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” prasības. Valsts vides dienests
Departamenta direktore
Inese Kurmahere

Zaļināšanas nosacījumi platību maksājumu saņemšanai.Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Vieta: Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntažu kultūras nams

11:00-12:30 Aktuālā informācija 2015. - 2020. gada Vienotā platību maksājuma, 'Zaļināšanas maksājuma' nosacījumiem. Piemēri. Jautājumi un atbildes
Lektors: Lauku Atbasta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde- Tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkeviča

Lapas

Subscribe to RSS - Ogres novads