Ozolnieku novads

TIEŠSAISTES MĀCĪBAS 19.02.22 | Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē tiešsaistes mācības apliecības iegūšanai par minimālo higiēnas prasību pārtikas uzņēmumā apguvi.

Mācības jāapgūst personām:

- kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

- kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

TIEŠSAISTĒ | 16.02.22 | Biznesa mentoru tīkla seminārs “Ar ko mums ir izdevīga mērķu nepiepildīšana?”

Lai uzzinātu šī gada aktualitātes Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Biznesa mentoru tīklā, 16. februārī mentori aicināti piedalīties ikgadējā seminārā “Ar ko mums ir izdevīga mērķu nepiepildīšana?”.
 
Pasākums no pulksten 16.00 līdz 19.00 notiks Zoom platformā. Pieteikšanās šeit: https://forms.gle/PL2cDKhU3bvvakwt8
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīkotais seminārs “Roņu iegūšanas atļauju saņemšanas iespējas”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīkotais seminārs “Roņu iegūšanas atļauju saņemšanas iespējas” startē tiešsaites platformā ZOOM 27.01.2022, ceturtdienā, plkst 11.00.
Tajā uzstāsies lektori no Dabas aizsardzības pārvaldes un BIOR vadošais pētnieks no zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļas, lai iepazīstinātu dalībniekus ar roņu sugas stāvokli un sugas aizsardzības plāna ieviešanu. Tiks skaidrots par roņu ieguves atļauju saņemšanu, kā arī prezentēts BIOR redzējums: Roņu un piekrastes zvejniecības mijiedarbība Latvijā.

ZOOM | Izglītojošs seminārs “Dzīvnieku signāli mikroklimata un veselības stāvokļa novērtēšanai”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  organizē izglītojošu semināru “Dzīvnieku signāli mikroklimata un veselības stāvokļa novērtēšanai”.

Apmācību struktūra: 1 dienas seminārs.

Mācību norises laiks: 09.12.2021 plkst. 10:00

Vieta: Zoom platforma

Lektori: Laila Plīta, LLKC Lopkopības konsultante, Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

Mācību maksa: bezmaksas.

ZOOM | Gaļas liellopu pārraudzības mācības

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē gaļas liellopu pārraudzības mācības.

Apmācību struktūra: Zoom tiešsaistes nodarbības un tālmācības metode

Mācību norises laiks: 14.12-17.12.2021.

Dalībnieka mācību maksa: apliecības iegūšanai 60euro, t.sk PVN.

Aptvertās galvenās tēmas: dzīvnieku ēdināšanas priekšnosacījumi, dzīvnieku anatomija un fizioloģija, dzīvnieku reģistrs un pārraudzība, ciltsdarba pamati, veterinārija, labturība un pirmā palīdzība.

TIEŠSAISTĒ | Lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugos

LLKC sadarbībā ar  z/s“ Lejas Jērāni” Dunavas pagasts, Jēkabpils novads un SIA “ Paparžkalni” , Skultes pagasts, Limbažu novads, AREI un LZF aicina apmeklēt   e-Lauku dienu

Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide

Datums: 09.06.2021. Laiks 10.00-12.00

TIEŠSAISTĒ | Notiks e-lauku diena par risinājumiem graudaugu mēslošanā

LLKC sadarbībā ar z/s Sproģi, z/s Liepkalni., AREI un LZF aicina apmeklēt e- Lauka dienu

Risinājumi mēslošanas līdzekļu lietošanā graudaugos par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos un ziemcietīgu šķirņu raksturojumu.

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide

Datums: 28.05.2021. Laiks 10.00-12.00

Lapas

Subscribe to RSS - Ozolnieku novads