Ozolnieku novads

Piena lopkopības saimniecību apmeklējums

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē grupu divu  dienu braucienam pa trijām piena lopkopības saimniecībām.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: saimniecību vadītāji, darbinieki, pārraugi, piena ražotāji, veterinārārsti un citi nozares interesenti, kas var pierādīt savu iesaisti lauksaimniecībā. (Brauciena ietvaros kvalifikācijas paaugstināšanai ir iespēja iegūt 8 praktiskās nodarbības, kas ir pietiekami, lai pagarinātu pārraudzības apliecību).

Ozolnieki | Apmācības AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem-personām, kuras izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus.

Apmācību struktūra: noklausoties vienas dienas lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība, kas derīga 10 gadus.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks:

  • 18.02.2019. plkst. 9.00 ~16.00

Galvenās apmācību tēmas:

Ozolnieki | Pamatapmācība AAL profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus). Mācību temats: “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas – 31.01.; 01.02.; 05.02. un 06.02.

Informatīvs seminārs Ozolniekos - Aktuālālais par ES atbalstu meža īpašniekiem - jaunumi, izmaiņas, bezmaksas konsultācijas, mācības un meža apmeklējumi

ES atbalsta iespējas meža īpašniekeim. Aktualitātes par ES atbalstu dabas katastrofās iznīcināta mežaatjaunošanai. Ieceres nākamajam plānošanas periodam. Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekeim. Iespējas meža īpašniekiem apgūt zināšanas ar ES atbalstu. Apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem. Meža apmeklējumi. Jauna tālmācības programma meža īpašniekiem. Somijas meža apsaimniekošanas pieredze. Noslēgumā diskusijas un bezmaksas konsultācijas.

Ozolnieku novada uzņēmēju biedrības tikšanās

Ozolnieku novada uzņēmēju biedrības tikšanās 22.novembrī plkst.17:00 Ozolnieku novada domes zālē, Stadiona iela 10, Ozolnieki.

Aicināti visi novada uzņēmēji!

Galvenie darba kārtības jautājumi:

1. Informācija un aktualitātes no pašvaldības;
i) Jaunais teritorijas plānojums un uzņēmēju intereses tajā.
ii) Iespējamais pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai 2019.gadā.
iii) Iecere par Ozolnieku novada uzņēmēju godināšanas pasākuma organizēšanu.
iv) Par Jauniešu nodarbinātību vasarā, pieteikšanās NVA.

Gaļas liellopu ēdināšanas priekšnosacījumi un efektīvs pārraudzības darbs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālākizglītības nodaļa, Informatīvais seminārs
Nosaukums: Gaļas liellopu ēdināšanas priekšnosacījumi un efektīvs
pārraudzības darbs

Kontakti:
 
*Rudīte Sanžarevska*
Izglītības projektu vadītāja
Tālākizglītības nodaļa
Tālr.:+371 63050235
Mob. tālr.:+371 26148820;

Lapas

Subscribe to RSS - Ozolnieku novads