Raunas novads

Informatīvs seminārs Raunā | ES atbalsts meža īpašniekiem. Zināšanu pārneses pasākumi MKPC

ES atbalsts meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas iespējas par ES atbalstu. MAAPPa iesniegšanas VMD nosacījumi. Zināšanu pārneses pasākumi MKPC - Arodapmācību
projekts(mācību iespējas par dažādām tēmām); Konsultāciju projekts; Apakšpasākums "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana".

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

LLKC Cēsu nodaļa 2019. gada 4. aprīlī, Raunā, Vidzemes ielā 2, pulksten 10.00 - 13.00 rīko informatīvo semināru lauksaimniekiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programmā:
Aktualitātes platību maksājumos un investīciju pasākumos.
Aktualitātes lauksaimniecībā 2019. gadā.
Finanšu institūcijas Altum aktuālais atbalsts lauksaimniekiem.
Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem 2019. gadā.

Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai, Rēzeknē

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko mācības "Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai". Mācības notiks 09.04.2019. plkst.10.00.
Apmācību programma:
• Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana;
• Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs;
• Augu aizsardzības līdzekļu marķējums;
• Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks – risks cilvēkiem, risks videi;

Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai siltumnīcās, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Cēsis, Izglītojošais seminārs
Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai
siltumnīcās, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus

Kontakti:
Gunda Kazerovska
Cēsu biroja uzņēmējdarbības konsultante
Tālr.: +371 26360434
Tālr.: 64130023
E-pasts: gunda.kazerovska@llkc.lv

Mājražošana

SIA LLKC Cēsu nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana

Apakštēma: Mājražošana

Mērķis: Iegūt un papildināt zināšanas par PVD prasībām mājražošanā, produkcijas realizāciju un uzņēmējdarbības iespējām.

Uzņēmējdarbības konsultante:Gunda Veļika: 64130023, 29135291, gunda.velika@llkc.lv

Informatīvs seminārs Raunas novadā - Aktualitātes meža apsaimniekošanā, meža dzīvnieku postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komisijām.
Postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai

Lapas

Subscribe to RSS - Raunas novads