Rēzekne

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11

Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem Rēzeknē

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas” uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.

Seminārā kā lektori piedalās:

Seminārs kokapstrādes nozares uzņēmējiem

Latgales uzņēmējdarbības centras un BM TRADE Latvija organizē semināru kokapstrādes uzņēmumiem, kas notiks plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95.
Seminārs par uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu ieviešot kvalitātes standartus, kā arī par minimālajām prasībām konstrukciju materiālu ražošanā un tirdzniecībā.

Pasākums ir bezmaksas

Pielikumā pasākuma darba kārtība un pieteikšanās kārtība

Latgales podnieku dienas 2018

Latgales podnieku dienas 2018 sasniegušas kulmināciju! 27. un 28. aprīlī satiksimies teorētiskajos lasījumos Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, pēc tam dosimies uz kopīga cepļa kurināšanu Staņislava Viļuma keramikas darbnīcā “Cukrasāta” Ozolaines pagasta Bekšos.

28. aprīlī plkst.10.00 no rīta vērsim vaļā podnieku cepli, lai izņemtu vēl siltos māla traukus. Latgales podnieku dienas 2018 noslēgsies Rēzeknes novada Lūznavas muižā, kur jaunajā mākslas telpā – Kulturys škiunī, tiks atklāta Latgales Podnieku dienu izstāde.

Rēzekne| informatīvs seminārs - Par aktualitātēm meža īpašniekiem, ES atbalsts meža apsaimniekošanā

ES atbalsts meža īpašniekiem, likumdošanas izmaiņas, nākamās pieteikšanās kārtas lauksaimniecības zemes apmežošanai un jaunaudžu
kopšanai. Informācija par ES īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanas jauno sezonu. Konsultāciju pasākuma aktivitātes meža īpašniekiem LAP 2014.-2020. ietvaros. Kas jāzin zemju īpašniekiem par īpašumu robežu uzturēšnu. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, individuālas konsultācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzekne