Rūjienas novads

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Rūjienā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras nodaļa rīko
informatīvo semināru par aktualitātēm lauksaimniekiem
29.03.2019 plkst. 10.00 Rūjienas Tautskolā

Programmā:
*Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā saimnieciskās darbības veicējiem.
*Lauksaimniecībā izmantojamās datorprogrammas.
*Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi. Tiešmaksājumi.
*Finansējuma pieejamība lauksaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

Semināra ilgums 3.5h

Informatīvs seminārs augkopjiem Rūjienā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras nodaļa, rīko informatīvo semināru augkopjiem-
22.03.2019 plkst. 10.00
Rūjiena, Rūjienas Tautskola, Skolas iela 8a

Programmā:
Integrētā augu aizsardzība- normatīvie akti, noteikumi, prasības strādājot, lauku monitorings.
Integrētā augu aizsardzība- kaitēkļu un slimību kritiskie sliekšņi, uzskaites veikšana, augu aizsardzības līdzekļu norakstīšana

Lektore: Ilona Krūmiņa SIA LLKC augkopības konsultante
Semināra ilgums- 3h

Informatīvs seminārs Rūjienas nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Aktualitātes lauksaimniekiem Rūjienā

Seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem
12.oktobrī plkst.10.00 Rūjienas Tautskolā-
Programmā-
Aktualitātes darba drošības un ar to saistītās likumdošanas jautājumos ( Ineta Kļaviņa- Reģionālās VDI vadītāja)
Pasākums- Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Aktualitātes zaļināšanas prasībās ( Gita Ulmane- LAD Ziemeļvidzemes Lauksaimniecības un lauku daļas vadītāja)
Finansējuma piesaiste LEADER pasākumos ( Daiga Siliņa- VRG No Salacas līdz Rūjai valdes locekle

Lapas

Subscribe to RSS - Rūjienas novads