Salacgrīvas novads

Nēģu diena 2019 Salacgrīvas novadā

Sadarbojoties ar Salacgrīvas novada Domi, „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļa, ZST aktivitātes “Atbalsts zivsaimniecības nozares popularizēšanai un zivsaimniecības projektu konkursa organizēšana” ietvaros piedalās Nēģu dienas Salacgrīvas novadā organizēšanā.
Arī šogad, 12.oktobrī,oktobra mēneša otrajā sestdienā, Salacgrīvas novada nēģu taču saimnieki pieaicinās saimnieces, lai uz ugunskuriem vārītu nēģu zupu un cienātu viesus.

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA LLKC Limbažu nodaļa šī gada 8. aprīlī,plkst. 10 00, Salacgrīvas kultūras namā , Ostas iela 3, Salacgrīvā organizē informatīvo semināru lauku auzņēmējiem.
Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar šādām tēmām:
- Izmaiņas un aktualitātes tiešmaksājumu saņemšanai;
- Aktuālie investīciju fondi, nosacījumu saņemšanai;
- Aktualitātes mežsaimniecībā;
- ALTUM sniegtās iespējas finanšu piesaistei.

Informatīvs seminārs Salacgrīvas novadā | ES atbalsti un likumdošanas prasības, kas attiecas uz mežu un lauku apsaimniekošanu. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana

ES atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzamie ES atbalsti
meža īpašniekiem. ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana. Grozījumi aizsargjoslu likumā. Meža inventarizācijas. Natura 2000.

Pieredzes apmaiņas brauciens"Piekrastes zvejas un tās produktu apstrādes tradīcijas Baltijas jūras Igaunijas rietumu piekrastē"

Limbažu nodaļa organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz ziemeļu kaimiņvalsti 3.jūlijā 2018.gadā. Nosaukums: “Piekrastes zvejas un tās produktu apstrādes tradīcijas Baltijas jūras Igaunijas rietumu piekrastē. “
Brauciena mērķis: iepazīt kaimiņvalsts piekrastes zvejas un tās produktu apstrādes tradīcijas Baltijas jūras austrumumu piekrastē, kā arī nodot savu pieredzi Igaunijas piekrastes zivsaimniecības uzņēmumiem. Apskatīt roņu atbaidīšanas ierīces, ko pielieto Igaunijā.

Saulgriežu jauntrušu izstāde

Izglitojošs pasākums truškpībā "Saulgirežu jauntrušu izstade", 2018 gada 21. jūnijā no plkst. 15 00- 19 00, Lembužos, Liepupes pag., Salacgrīvas novads.
Pasākumu organizē biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija"
- Apkārtējās sabiedrības ieinteresēšana un izglītošana truškopībā;
- Vērtīgi padomi trušu audzēšanā no pieredzējušiem trušu audzētājiem
- Šķirnes trušu audzēšanas popularizēšana

Salacgrīva | Informatīvs seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku saimniecībām.

Informatīvs seminārs par izmaiņām tiešmaksājumos un zaļināšanas prasību izpildē, LAP pasākumi 2018. gadā.
Ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošana lauku saimniecībās.
Finanšu institūcijas Altum piedāvājumi uzņēmējiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Salacgrīvas novads