Saldus novads

Informatīvais seminārs EZERĒ

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz informatīvajiem semināriem "Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem".

Plānoti 2 informatīvie semināri:

24.oktobris (otrdiena): Ezere, Centra iela 1A, Ezeres kultūras nams, plkst.10:00;
25.oktobris (trešdiena): Saldus, Viesnīcas iela 1, Lauku atbalsta dienests, 3.stāva zāle, plkst.10:00.

Informatīvā semināra tēmas:

Informatīvais seminārs SALDŪ

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz informatīvajiem semināriem "Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem".

Plānoti 2 informatīvie semināri:

24.oktobris (otrdiena): Ezere, Centra iela 1A, Ezeres kultūras nams, plkst.10:00;
25.oktobris (trešdiena): Saldus, Viesnīcas iela 1, Lauku atbalsta dienests, 3.stāva zāle, plkst.10:00.

Informatīvā semināra tēmas:

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 4.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

30. oktobrī jaunieši turpinās mācības lektora Ulda Drišļuka vadībā.

Mācību tēmas:
• PREZENTĒŠANAS PRASMES
• UZŅĒMUMA VADĪBA, PERSONĀLS
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, vadītāja loma uzņēmumā, personāla politika.
• FINANŠU PLĀNOŠANA
Potenciālo risku apraksts,riska novēršanas vai samazināšanas paņēmieni.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 3.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

16. oktobrī jaunieši turpinās mācības lektora Ulda Drišļuka vadībā.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

9. oktobra mācību dienā paredzēts iepazīties ar lektoru Uldi Drišļuku, kurš ar jauniešiem intensīvi strādās 3 dienas. Lektoram ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, un ikdienā viņš strādā Liepājas Universitātē.

Pieredzes apmaiņas brauciens Saldus jauniešu mācību dalībniekiem

Jauniešu mācību ietvaros tiek rīkots pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā dosimies uz Liepājas pusi.

Viesosimies pie trim iedvesmojošiem jauniešiem, kuri dalīsies ar saviem stāstiem un pieredzi uzņēmējdarbībā. Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts pirms teorijas apguves un biznesa plānu rakstīšanas, lai rosinātu jauniešus uz to, ka viņi var vairāk kā domā.

Lutriņu mazpulka dalībnieku zivsaimniecības pieredzes brauciens

Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule, pēc mazpulka dalībnieku aicinājuma, augusta sākumā, noorganizēja sacensības makšķerēšanā. Desmit mazpulka aktīvākie makšķernieki arī piedalījās šajās sacensībās. Ar lielu azartu un dažādiem lomiem tika aizvadītas sacensības. 24.augustā Gunta Romule, sadarbībā ar LLKC Saldus konsultāciju biroju, rīkos otrās makšķernieku sacensības mazpulka dalībniekiem.

Mājražotāju tikšanās Saldū

Aicinām Jūs piedalīties LLKC Saldus konsultāciju biroja organizētajā mājražotāju tikšanās-seminārā, kas š.g. 25.07. (trešdien), plkst. 10:00 notiks Saldus konsultāciju biroja telpās, Striķu ielā 2.

Pēc veiksmīgi aizvadītas pirmās tikšanās reizes, kurā tika runāts par Saldus mājražotāju darbības attīstību, paši konsultācijas dalībnieki ierosināja, ka būtu noderīgi, ja nākamā tikšanās reizes tēma būtu par pārtikas produktu iepakošanu un virzīšanu tirgū.

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads