Valkas novads

Informatīvs seminārs Valkas nov. | Aktuālais meža apsaimniekošanā - pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana

Nepieciešamie priekkšnoteikumi un dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā"meža ieaudzēšana"un "meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana". Dabas aizsardzības prasības
meža apsaimniekošanā ĪADT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Valkas novada Kārķu pag. | Lauku diena integrētajiem kartupeļu audzētājiem

2019.gada 9.augustā pl. 10.30 Valkas novada Kārķu tautas namā projekta ‘’Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana’’ (17-00-A1620-000007) LAUKU DIENA , ko organizē firmas"Agrimatco" "ALOJA-STARKELSEN" un "Agroresursu un ekonomikas institūts" sadarbībā ar Kārķu pagasta zemnieku saimniecību "Tūži"

Darba kārtība

Valka | Lauka diena Vidzemē par rapša audzēšanu

LLKC aicina apmeklēt demonstrējumu lauka dienu par ziemas rapša audzēšanas pieredzi Vidzemē un z/s „Lejasciņi”.

Lauka diena notiks 16. maijā plkst. 11.00 (pulcēšanās no plkst. 10.30) Valkas novada Ērģemes pagasta “Lejasciņos”.

Uz lauka dienu aicināti visi interesenti, kas audzē ziemas rapsi, un arī tie, kuri tikai domā to darīt. Lauka dienā varēs saņemt informāciju par rapša audzēšanas tehnoloģijām, uzzināt par jaunākajām rapšu šķirnēm un gūt ieskatu par integrēto augu aizsardzību.

Valkas novada Kārķu pagasts | seminārs-meistarklase "Meža parku veidošana"Kārķu meža dienas 2019

Valkas novada Kārķu pagastā 3. maijā pl. 10.30 notiks seminārs-meistarklass "Meža parku veidošana", pasākums notiks "Kārķu meža dienas 2019" ietvaros, ko vadīs koku eksperts, arborists, parka dārznieks, SIA "Labie koki" vadītājs Edgars Neilands.

Uz šo pasākumu gaidām pašvaldību speciālistus, lauku īpašumu saimniekus un ikvienu interesentu, kam svarīgi, lai vidē, kur mēs dzīvojam koki un cilvēki justos laimīgi!

Uz semināru-meistarklasi lūdzam pieteikties līdz 1. maijam. Būsiet gaidīti Kārķos!

Valkas novads , Vijciems| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

5.aprīlī pl.10.00, notiks informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
programmā: Aktualitātes lauksaimniekiem, integrētā augkopība, izmaiņas EPS
1.Integrētā augkopība , likumdošana, galvenie principi, augsņu analīzes,mēslošanas un augu aizsardzības plāni.
2.Aktualitātes lauku saimniekiem, EPS, atbalsta pasākumi.
3.Aktualitātes Valkas novada lauksaimniekiem, pānotie pasākumi.

Valkas pagasts "Lugažu muiža"| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

3.aprīlī pl.13.00, saieta namā "Lugažu muiža"notiks informatīvs seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Nosaukums: Aktualitātes lauksaimniekiem, integrētā augkopība, izmaiņas EPS;
1. Integrētā augkopība , likumdošana, galvenie principi, augsņu analīzes,mēslošanas un augu aizsardzības plāni
2.Aktualitātes lauku saimniekiem, EPS, atbalsta pasākumi.
3.Aktualitātes Valkas novada lauksaimniekiem, pānotie pasākumi

Valkas novads| Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros

28.02.2019. plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Plānotā darba kārtība:

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads