Varakļānu novads

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
Datums: 15.03.2019.
Gr. nr. 4 Ma-S

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Norises vieta: Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

Datums: 01.03.2019.

Gr. nr. 3 Ma-S

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Kontaktinformācija: Janīna Grudule, Varakļānu novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 26543747

Informatīvs seminārs Varakļānos |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos ktos). ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta (11.03.-05.04.2019.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību
projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts. Ko darīt ar aizaugušām l./s.
zemēm? Iespējas un izaicinājumi.

Informatīvs seminārs Varakļānu nov. Murmatienes pag. |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos).ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6.kārta (11.03.-05.04.2019.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību
projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts. Ko darīt ar aizaugušām l./s.
emēm? Iespējas un izaicinājumi.

Murmastienes pagastā Varakļānu novadā A/S "Latgales un ciltslietu mākslīgās apsēklošanas stacija rīko semināru

2018. gada 05.martā plkst. 11.00
Murmastiene, Jaunatnes iela 14
(pagasta pārvaldes telpās)
A/S "Latgales un ciltslietu mākslīgās apsēklošanas stacija
rīko semināru

Teorētiskā daļa:

1. Govju meklēšanās noteikšana, apaugļošanās uzlabošana.
2. Lineārā vērtēšana, pāru atlase, govju uzņemšana ciltsgrāmatā.
3. A/S "Latgales CMAS" vaislas buļļu piedāvājums.

Praktiskā daļa:

1. Piena paraugu noņemšana un sakārtošana nosūtīšanai uz piena laboratoriju.
Pārraudzības dokumentu aizpildīšana.

Varakļāni | Informatīvas seminārs - Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā, 5. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību
iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts. ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā, 5. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts. Saimniekošana īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās.DAP aktualitātes. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Madona | Informatīvs seminārs Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: - Murmastienes Kultūras centrs, Jaunatnes iela14, Murmastiene, Varakļānu novads
Datums: 14.02.2018.
Gr. nr.1Ma-S
Kontaktinformācija: Janīna Grudule, Varakļānu novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 26543747

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs:Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem. Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem 2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem.
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem
2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Lapas

Subscribe to RSS - Varakļānu novads