Ventspils novads

6.mācību diena "Laukiem Būt!" Ventspils novadā

25.novembrī plkst. 10.00. tiek organizēta 6.mācību diena Ventspils novada jauniešiem pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību tēmas: "Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos", "Finanšu plānošana-ieņēmumu/izdevumu analīze", naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Mācības notiks klātienē Zūru sporta un kultūras centrā. Grupa ir nokomplektēta.

08.11.2022.| ZOOM vidē| LLKC Ventspils konsultāciju birojs| Izglītojošs seminārs "Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū"

08.11.2022. ZOOM vidē LLKC Ventspils konsultāciju birojs organizē zglītojošu semināru "Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū"

Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Ventspils, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū.

Kontakti:

Īrisa Roze-Posuma, Tālr. +371 29277011, E-pasts: irisa.roze@llkc.lv

 

26.10.2022.| "Laukiem būt!" 1.mācību diena Ventspilī

Ventspils konsultāciju birojs aicina jauniešus uz 1. "Laukiem būt!" mācību dienu.

Norises vieta: LIAA Ventspils biznesa inkubators, Saules ielā 19, ventspilī

Mācību tēmas:

- Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
- Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)

Lektores: Liene Kataševska (Vadītāja) un Inese Skapste (Vecākā projektu vadītāja)

Jautājumu gadījumā zvaniet 29277011 Īrisa Roze-Posuma

Ventspils novada Tārgales pamatskolas skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz akvakultūras un tūrisma uzņēmumiem, mūsdienu piekrastes zvejniecība un produkcijas realizācijas un pārstrādes pieredze 2022.gada 14.septembrī

Pasākumā par zivsaimniecības popularizēšanu skolās Ventspils pusē tika iesaistīti Tārgales pamatskolas astotās un devītās klases skolēni. Sākotnēji viņi tika informēti par pasākumu, kurā ir piekrituši iesaistīties un tika pastāstīts nedaudz par zivkopības nozares attīstību Latvijā.
Lai radītu interesi un izpratni par nozares darbību un tās sasaisti ar dzīvesveidu, skolēniem LLKC Ventspils KB piedāvāja iespēju doties uz SIA “Rideļu dzirnavas”, Lapmežciema vēstures muzeju un zvejnieku sētu “Dieniņas” .

30.08., 31.08., 28.09., 29.09. | Ventspils LKB | Mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" ar praktiskām nodarbībām ārzemēs

SIA LLKC Ventspils LKB organizē mācības lauksaimniekiem LAP 2014.–2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros.
Mācības ir bezmaksas, jo tiek finansētas no projekta līdzekļiem.

Interesentus lūdzu sazināties ar Īrisu Rozi-Posumu pa tālruni 29277011 vai e-pastu irisa.roze@llkc.lv

Mājas kafejnīcu diena Suitos

20. augustā vēsturiskajā Suitu novadā (Alsungā, Jūrkalnē, Gudeniekos) jau trešo reizi notiks pasākums, kurā vietējie ļaudis tikai uz vienu dienu vērs savas mājas durvis apmeklētājiem un cienās ar pašu gatavotiem ēdieniem. Būs iespēja iepazīt bagāto suitu kulināro mantojumu, dzirdēt suitu dziesmas un stāstus, klausīties vietējo muzikantu spēli, dancot, iepazīt suitu tradīcijas, piedalīties radošās darbnīcās un spēlēs, un vēl daudz ko citu.

28.07.2022.|Zlēku pagasts| seminārs "Papeles stādījumos lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā"

2022. gada 28. jūlijā Ventspils novada Zlēku pagastā notiks bezmaksas seminārs “Papeles stādījumos lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā”. Seminārs paredzēts gan zemju īpašniekiem, gan meža un lauksaimniecības nozares uzņēmumu speciālistiem. LVMI Silava un SIA Myrtillus (Sodra Latvia) speciālisti dalīsies pieredzē par papeļu stādījumu (mežaudzes, meža plantācijas, kokaugu stādījumi) ierīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī sniegs priekšlasījumus par papeles koksnes potenciālo izmantošanu enerģētikā un dažādu koksnes produktu izgatavošanā.

Lapas

Subscribe to RSS - Ventspils novads