Augsnes dabīgās auglības atjaunošana izmantojot vietējos resursus