izglītojošs seminārs - Mistraudžu veidošanas principi saskaņā ar ES atbalsta programmām mežam.

ES atbalsta programmas mežam, pieteikšanās nosacījumi, platību izvēle, meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums. Mistraudžu veidošanas principi. Mistraudzes- plusi un mīnusi. Jaunaudžu retināšanas , neproduktīvu un Ba audžu nomaiņas objektu apskate dabā, mistraudžu veidošana. Platību izvēle un noformēšana dabā, nepieciešamie nosacījumi MAAPP apstiprināšanai. Meža ieaudzēšana, mistraudžu veidošana, objektu apskate dabā, stādījumu aizsardzība. Dažādas audžu mistrošanas shēmas, parauglaukumu apskate, diskusijas

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
ludza-_izgl._242528.09._doc.doc623.5 KB
Datums: 
24. Septembris, 2015 līdz 28. Septembris, 2015