Mācību seminārs “ES ELFLA finansētā pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos - iespējas un atbalsta saņemšanas nosacījumi”".

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālo pārvaldi piedāvājam Jums mācību semināru “ES ELFLA finansētā pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos - iespējas un atbalsta saņemšanas nosacījumi”".

Vēlamies Jūs savlaicīgi informēt par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Norises laiks: 2014.gada 3.decembrī plkst. 11:00
Norises vieta: Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Mārtiņzāle

Programma:

10:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:30 Semināra atklāšana, Bankas Citadele Saldus klientu apkalpošanas centra vadītāja p.i. Evijas Stūrmanes un uzņēmumu apkalpošanas menedžeres Mārītes Dagas uzruna klientiem.

11:30 – 13:00 Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes vadītāja Ģirta Oša prezentācija:

1. Vispārējie pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumi
2. Pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumi
3. Projektu iesniegumu izvērtēšana process
4. Projekta iesniegumu sagatavošanas un īstenošanas process

Lūdzam pieteikties semināram rakstot uz e-pastu Marite.Daga@citadele.lv

Datums: 
3. Decembris, 2014