Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Norises vieta: : Lubānas novada tūrisma un informācijas centrs, Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna
Datums: 12.03.2020.
Gr. nr. 3 Ma-S
Kontaktinformācija: Lubānas novada Lauku attīstības konsultante Astrīda Ikauniece, 28395276

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Datums: 
12. Marts, 2020
Webformas saņēmējs: 
SIA LLKC Madonas KB Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. +371 28675443 aija.vignere@llkc.lv