Seminārs Kaķeniekos "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

Norises vieta: Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads
Semināra sākums plkst. 10.30

Tēmas:
Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos
Lektors: Mārīte Lazdiņa,Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum” Jelgavas un Jēkabpils filiāles vadītāja

LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos.
Lektors: Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante

Būtiskākās izmaiņas nodokļu likumdošanā 2016. gadā
Lektors: Svetlana Skripņika, VID NP ZNAD Dobeles KAC klientu apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore

Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS. Līgumu slēgšana.
Lektors: Viesturs Reinfelds, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

Kontakttālrunis: 26316459, Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante

Pielikums: 
Datums: 
29. Marts, 2016