Seminārs Tērvetē "Integrētās augu audzēšanas aktualitātes"

Norises vieta: “ZeImeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
Sākums plkst.10.00

Tēmas:
Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe
Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai
Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja
Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja

Lektori: VAAD speciālisti

Kontakttālrunis: 26352751, Monta Mantrova, LLKC Tērvetes novada lauku attīstības speciāliste

Pielikums: 
Datums: 
11. Marts, 2016