LLKC Daugavpils konsultāciju birojā tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Datums: 
10. Marts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Daugavpils birojs

Apmācību tēmas:
Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.
Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.
Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
Grozījumi normatīvajos aktos.
Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.
Līdzi jāņem: fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.
Kursu maksa: 40 EUR (t. sk. PVN) 10.03.2016g. 9.30.

Kontaktinformācija: 
Marija Rēķe tel.29394131 e-pasts: marija.reke@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: