Lauksaimniecība

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Grobiņa | 4. marts | Apmācības AAL lietotāja apliecības pagarināšanai (zināšanu atjaunošanai)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Liepājas birojs organizē maksas mācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (iepriekš dzeltenās apliecības).

Mācību norises vieta: Liepājas rajona partnerības konferenču zāle, Krasta iela 12 (2. stāvs), Grobiņa.

Mācību norises datums un laiks - 2019. gada 4. marts no plkst. 9:30 līdz 16:00.

Līdzi jāņem - fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Liepāja | 18., 19., 26. un 27. februāris | Apmācības augu aizsardzības līdzekļu apliecības iegūšanai (no jauna)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Liepājas birojs piedāvā apmācības ar iespēju iegūt apliecības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību temats: “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana” (grupas nr. LLKC15Lp02-M)

Mācību norises vieta: LLKC Liepājas biroja telpas (2. stāvs), Bāriņu iela 15, Liepāja.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība