Lauksaimniecība

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Seminārs par augsnes uzlabošanu ar bioloģiskām metodēm Mazsalacā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valmieras un Limbažu nodaļas rīko informatīvo semināru
"Saimniecības efektivitātes celšana-augsnes uzlabošana ar bioloģiskām metodēm"
31.10.17 plkst. 10.00 Mazsalacas Kultūras centrs
• Programmā: Augsnes pH nozīme dārzkopībā. Risinājumi pH optimizēšanā attiecīgās kultūras vajadzībām.
Lektore Valentīna Pole ( Dobeles dārzkopības institūts)

Kursi par meliorācijas sistēmām Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē nākamo mācību grupu trīs dienu kursiem „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”. Kursi paredzēti visiem interesentiem ar nepietiekamām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un tiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas š. g. 8., 9. un 10. novembrī.

Rīko mācības AAL lietošanas operatoriem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācību grupas apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – traktoristiem, personām, kuras izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus.

Apmācību struktūra: noklausoties vienas dienas lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks:

LLKC Limbažu konsultāciju birojs 5. oktobrī rīkoja pasākumu skolēniem. Šogad tika nolemts sadarboties ar bijušā Limbažu rajona vispārizglītojošām skolām, kurās darbojas biedrības “Latvijas Mazpulki” nodaļas. Tādas mūsu pusē ir trīs –

Izglītojošs seminārs Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai

Aicinām apmeklēt izglītojošo semināru "Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai"
Programma:
10:00 - 12:00 Humusvielas un to loma augsnes organiskā sastāva veidošanā - Guntis Zariņš (SIA Ražošanas tehnoloģijas pārstāvis)
12:00 - 12:30 Situācija ar Latvijas augsnēm, to organisko sastāvu - Veneranda Stramkale (LLZC Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas vadošā pētniece)

SALDŪ Tikšanās ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicina lauksaimniekus uz tikšanos par rudens klimatisko apstākļu radītajām problēmām.

23. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz Saldu, lai tiktos ar lauksaimniekiem, kuru sējumiem lietavu radītie plūdi nodarījuši ievērojamus postījumus, un klātienē gūtu plašāku ieskatu par postījumu apmēriem.

Lauksaimnieki aicināti ierasties uz tikšanos Saldū, Viesnīcas ielā 1, Lauku atbalsta dienesta (LAD) 3.stāva zālē, plkst.10:00.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība