Lauksaimniecība

Aicinām 28.

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

07.02.-17.02.2022 | TIEŠSAISTĒ I Piena lopkopības kvalifikācijas celšanas apmācības(16 stundas)

LLKC Talsu Konsultāciju birojs piedāvā apmācības piena lopkopībā bez līdzmaksājuma ZOOM platformā. Apmācības tiek organizētas Lauku attīstības programmas ietvaros un iekļauj gan teorētiskās, gan praktiskās stundas, kas nozīmē aktīvu mācību līdzdalībieku līdzdarbību.
MĀCĪBU TĒMA - Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Piena lopkopība).
MĀCĪBU DATUMI - 07.,10.,15.,17.februāris 2022.

Žurnāla janvāra izdevumā lasiet interviju ar LLKC valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani. Viņš saka: “Šis gads iesācies ar neizbēgamu pārmaiņu sajūtu. Kovidapstākļi, tam sekojošais cenu sprādziens liecina par briestošām pārmaiņām.

Tiešsaistē ZOOM | Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošana

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 16 stundu mācības putnkopībā "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana".
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, š.g. 2., 3. 8. un 9. februārī.

Mācību galvenās tēmas:
-Dzīvnieku ēdināšana un turēšana
-Produkcijas kvalitātes prasības un kvalitātes nodrošināšana
-Normatīvie akti un likumdošana (PVD prasības)
Plašāku mācību programmu skatīt pielikumā.

Mācības | Gaļas liellopi | ZOOM

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (GAĻAS LIELLOPI)".

Datumi: 25., 26., 28., 31.janvāris (obligāta dalība vismaz 3 mācību dienās)

Ilgums: 24 akadēmiskās stundas (dienā 6 akadēmiskās stundas, no plkst. 10.00 līdz 15.00)

Vieta: Platforma ZOOM

Lektores:

Silvija Dreijere (LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja);
Laila Plīta (LLKC Lopkopības konsultante);
Daiga Baltiņa (LLKC Lopkopības konsultante).

Mācību tematika:

KuldīgaI01.02.2022-10.02.2022"IZOOMI "SEG emisiju mazināšanas pasākumi lauksaimniecībā"

LLKC Kuldīgas birojs aicina apmeklēt 16 stundu mācību programmu "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību."

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība