Lauksaimniecība

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Mājražotāju tikšanās ar Mārtiņu Rītiņu zemnieku saimniecībā "Juri"

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē mājražotāju tikšanos ar Mārtiņu Rītiņu 17.05.2018.
Tikšanās norises vieta: ZS Juri, Lubāni, Rušonas pag., Riebiņu nov.,
Sākums plkst. 10:30
Programma:
10:30 - 11:00 Ūgas akadēmija". Ingūna Zīmele
11:00 - 11:30 ZS "Juri" stāsts. Juris Lubāns
11:30 - 14:30 "Slow Food" kustība, mērķi un vēsture. Sporta ielas 2 kvartāla aktualitātes. Diskusija par vietējo produktu, tā attīstības iespējām. Mārtiņš Rītiņš (Biedrības"Slow Food" priekšsēdētājs)

Liepājas pusē | 6., 7. un 8.jūnijs - apmācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopu saimniecībās)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas birojs LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35) ietvaros plāno bezmaksas trīs dienu apmācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (gaļas liellopu saimniecībās) – 3 dienas (24 akadēmiskās stundas).

Mācību datumi: 2018. gada 6., 7. un 8. jūnijs.

Rumbas pag. | Seminārs gaļas lopkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē semināru gaļas lopkopībā pārraugiem, kuriem piecu gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi nr. 566), saimniecību pārstāvjiem, kā arī citiem nozares interesentiem. Seminārā apgūsim saimniecību pieredzi gaļas liellopu audzēšanā, pārraudzības darba menedžmentu un gaļas liellopu audzēšanas ekonomiskos priekšnosacījumus.

Apmācību forma: praktiskas nodarbības saimniecībā.

Norises laiks: 29.05.2018. plkst. 10.30.

Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs 15.maijā rīko pieredzes apmaiņas braucienu. Brauciena laikā apmeklēs IK Dzīles, īpašniece Aina Barsukova, kur būs iespēja apskatīties picu cepšanas procesu. Tālāk tiks apskatīta zemnieku saimniecība "Arnīši", īpašnieks Lauris Puļs.

Informatīvā diena skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo dienu novada skolēniem, kuras laikā varēs iepazīties ar Malnavas koledžas izglītības iespējām un diskutēt par iespējamajām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Lektori - Vēsma Šumska, Malnavas koledžas skolotāja un Artūrs Šķesters, Ludzas konsultāciju biroja vadītāja pienākumu izpildītājs.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs. Tajā nosaucam LLKC rīkotā konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada uzvarētājus un īsumā iepazīstinām ar jauniešu biznesa idejām, kuru īstenošanai tika piešķirtas naudas balvas.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība