Lauksaimniecība

Daugavpils | LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 7. un 14. jūlijā organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

LLKC organizē kursus truškopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla ietvaros organizē bezmaksas mācības truškopībā. Iespēja jau esošajiem pārraugiem celt kvalifikāciju kā arī mācību noslēgumā iegūt pārrauga tiesības truškopībā vienā ganāmpulkā tām personām, kas tikai uzsāks pārraudzības darbu.

Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas mācības. Maksa par eksāmenu topošajiem pārraugiem: 35.00 eiro t.sk. PVN.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34

Mācību norises laiks: 07.-08.07.2020. Sākums plkst. 10.00

LLKC organizē lauka dienu piensaimniecībā

Lauka dienā Slampē tiks runāts par slaucamo govju apsaimniekošanas un selekcijas aspektiem saimniecībā, kurā apsaimnieko gan sarkano šķirņu, gan Holšteinas melnrabās šķirnes dzīvniekus. Būs iespēja vairāk uzzināt par enerģijas nozīmi barības devā, lai nodrošinātu pēc iespējas nemainīgāku svaigpiena sausnas saturu.

Pasākums notiks 14. jūlijā. Pirmā daļa sāksies pulksten 10 Tukuma novada Slampes kultūras pilī, turpinājums – SIA “Kalnāji” govju novietnē “Līvas”, Slampes pagastā.

Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības par bioloģiski daudzveidīgā zālāja apsaimniekošanu.
9.jūlijā sākums plkst.10:00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības z/s "Vējiņi", Alsviķu pagastā.
16.jūlijā sākums plkst.10: 00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības saimniecībā "Trumulnieki", Alsviķu pagastā.

Zosēni | Informatīvais seminārs "Kooperācija un aktualitātes lauksaimniekiem"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs š.g. 2. jūlijā organizē informatīvo semināru, lai informētu vietējos uzņēmējus par

- biroja aktualitātēm un piedāvājumiem lauksaimniekiem;
- Eiropas Savienības lauku attīstības politiku;
- piensaimniecības nozares aktualitātēm, nākotnes redzējumu;
- Kopējās lauksaimniecības politkas mērķiem un ietekmi uz mazajām saimniecībām;
- savstarpējās sadarbības, kopdarbības un kooperācijas nozīmi un veicināšanas iespējām;
- LPKS "Drusti" darbības perspektīvām.

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” 2019. gada augustā ierīkoti pirmie izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un ietekme uz pēcaugiem.

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” ierīkoti demonstrējumi, kuros tiks vērtēti tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, salīdzinot ar tradicionālo augsnes apstrādi – aršanu (augsnes apvēršanu).

Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki 12. jūnijādevās saimniecību apmeklējumā uz Viļakas novada Šķilbēnu pagasta z/s “Kotiņi”. Saimnieks Aldis Ločmelis un viņa saimniecība ir plaši pazīstami lauksaimnieku vidū.

Patlaban daba mūs priecē ar smaržojošām pļavām un briestošiem labības laukiem. Braucot pa Engures novada Smārdes pagasta lauku ceļu, uzmanību piesaista lielām lapām, spēcīgi augoši rabarberi. Šādu sūreņu dzimtas kultūraugu tik lielā platībā augam nenākas bieži ieraudzīt.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība