Lauksaimniecība

Vecstāmeriena | Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Informācija par jaunajām prasībām 2019. gada platībmaksājumu sezonai.

LLKC mācību programmu piedāvājums: pieredzes apmaiņas braucieni, LAP apmācības, BDUZ grupas u.c.

Finanšu institūcija Altum informācija. Atbalsta pasākumi mazo lauku saimniecību attīstībai (MLS) – saimniecību atbilstības izvērtējums.

Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības aktualitātes.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem: platību pieteikumu jaunumu 2019.gadā, MLS projekti (atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai) izvērtējums. Informācija par smidzinātāju pārbaudēm. Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības jautājumu aktualitātes.LLKC Gulbenes biroja piedāvājums lauksaimniekiem: pieredzes apmaiņas braucieni, BDUZ apmācības u.c.

LLKC Liepāja | 26. aprīlis - pieredzes apmaiņas brauciens par dažādu slaukšanas robotu un tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs piedāvā saimniecību apmeklējumu (pieredzes apmaiņas braucienu) par dažādu slaukšanas robotu un tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās

Tēmats: Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā (piena lopkopības saimniecības, dažādu slaukšanas robotu izmantošana). Grupas Nr. LLKC17Lp03-L

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Rēzeknes konsultāciju birojā - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Maltā "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Maltā par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Maltas pagasta kultūras nams, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Dekšārēs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Dekšārēs par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Viļānu novads, Dekšares pagasts, Dekšāres, Nākotnes 6, Dekšāres pagasta pārvaldes zālē, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Nautrēnos "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Nautrēnos par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, sākums plkst. 10.00.

Seminārs Ozolniekos "Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

 Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

 Mācību norises laiks un vieta:

  • 26.04.2019. LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34, plkst. 10:00

 Galvenās apmācību tēmas –

Smiltenes novads/ Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

18.aprīlī pl.10.00, Rīgas iela-71, SIA “Vidzemīte” administratīvā ēka, Brantu pagasta pārvaldē notiks informatīvais seminārs .
Jaunās prasības 2019. gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena un gaļas ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija
programmā:
1.Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos
2.Eksterjera vērtēšana piena un gaļas šķirņu govīm
3.Lauku atbalsta dienesta aktualitātes platību maksājumos 2019. gadā
4.Lauksaimniecības Datu centra aktualitātes

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība