Lauksaimniecība

Pārcelts. Daugavpils | Pieredzes apmaiņas brauciens "Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs"

SIA LLKC Daugavpils KB organizē pieredzes apmaiņas braucienu par tēmu "Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs". Brauciens tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējuma nodrošināšana" ietvaros.

Brauciens paredzēts 31.03.2020.

Dalības maksa 24 EUR (tai skaitā PVN), kurā ir iekļautas pusdienas, saimniecību apmeklējumi un autobuss.

Apmeklēsim 2 saimniecības (brauciena programma pielikumā).

ATCELTS | SALDUS | AAL lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei".

DATUMI: 02., 07.aprīlis
ILGUMS: 16 akadēmiskās stundas
VIETA: LLKC Saldus konsultāciju birojs un SIA "Druvas Unguri"
LEKTORI: Vita Cielava un Jānis Kažotnieks
MAKSA (par mācībām):
- 25.00 eiro (saimniecībām, kurām pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums ir bijis līdz 15 000 eiro VAI īpašumā ir mežs līdz 50 ha)
- 50.00 eiro (tām, kurām > 15 000 eiro)

Mācības Alūksnē "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) "

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības piena un gaļas liellopu pārraugiem un mākslīgās apsēklošanas tehniķiem. Mācības tiek īstenotas LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros. Noslēdzoties mācībām tiek iegūts Apliecinājums par dalību.
Pieteikšanās dalībai pasākumā obligāta, jo vietu skaits ierobežots.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta   numurs. Tajā informācija par to, ka LLKC turpmāk sniegs konsultācijas un palīdzēs sagatavot pieteikumus aizdevuma saņemšanai attīstības finanšu institūcijā ALTUM.

LLKC Liepāja | PĀRCELTS | Saimniecību apmeklējums piena un gaļas lopkopībā uz Saldus un Kuldīgas novada saimniecībām

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, SIA "Latvijas lauku konsultāciju centrs" uz laiku līdz 14. aprīlim atceļ visus plānotos seminārus, mācības, braucienus.

Arī šīs mācības tiek atceltas. Par noteiktiem mācību datumiem tiks paziņosts atsevišķi un ja kopumā interesē šī tēma, tad piesakaties jau tagad, lai varam sniegt individuāli informāciju par jauniem mācību datumiem.

========

Uzsākot projektu “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”, 25.

Daugavpils | Pieredzes apmaiņas brauciens "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (biškopība)"

SIA LLKC Daugavpils KB organizē 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienu par tēmu "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (biškopība)". Brauciens tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējuma nodrošināšana" ietvaros.

Brauciens paredzēts 30.06 - 01.07.2020.

Dalības maksa 40 EUR + PVN

Apmeklēsim 4 biškopības saimniecības (brauciena programma pielikumā)

Lai pieteiktos, zvaniet/rakstiet epastā/ sūties sms uz norādītajiem kontaktiem.

Grupas dalībnieku skaits ir ierobežots.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība