Lauksaimniecība

SALDUS | mācības "ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Datumi: 05., 12.jūnijs (obligāta dalība abās mācību dienās)

Laiks: 10.00 – 16.30 (Abas mācību dienas, kopā 16 akadēmiskās stundas)

Vieta:

* 05.jūnijs: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LLKC Saldus konsultāciju birojs
* 12.jūnijs: Saldus/Brocēnu novada pļavas (tiks precizēts)

Lektore: LINDA UZULE

Mācību tēmas skatīt pielikumā (mācību programma).

LLKC Talsu nodaļa 24. aprīlī organizēja izglītojošo semināru par ķiploku audzēšanu.

Klātesot piena lopkopības uzņēmuma attīstības un modernizācijas projekta autoriem, īstenotājiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem, tika atklāta SIA «Madliena 2» jaunā, automatizētā un robotizētā ferma «Pienenes». 

Seminārs Mākoņkalnā par aktuāliem jautājumiem zemes apsaimniekotājiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes birojs sadarbībā ar Mākoņkalna pagasta pārvaldi rīko semināru par aktuāliem jautājumiem zemes apsaimniekotājiem. Iedzīvotājiem tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem, par Lauku attīstības programmas apakšpasākumiem “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” un “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Dabas aizsardzības pārvalde sniegs ieskatu par dabas skaitīšanu un kompensāciju saņemšanas iespējām, piemēram par migrējošiem putniem.

Mācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem Preiļos

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē 2 dienu maksas apmācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem.

Mācību norises vieta:
• 08.05. plkst.: 10:00 teorētiskās nodarbības: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi;
• 10.05. plkst. 10:00 praktiskās nodarbības: Līvānu novada saimniecības ZS Lūki; SIA Rudzāts.

Limbažu, Liepupes un Staiceles Mazpulku dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā un apmeklēja daudznozaru saimniecību “Ezermaļi” Pāles pagastā, kur notika arī Lieldienu ieskaņas pasākums.

Nīca | 7. maijā – bezmaksas informatīvais seminārs "Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei siltumnīcā" (lektors - Māris Narvils)

2019. gada 7. maijā Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca) plkst. 10:00 Valsts Lauku tīkla ietvaros bezmaksas informatīvais seminārs "Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei siltumnīcā".

Lektors Māris Narvils (LLKC Augkopības speciālists) pievērsīs uzmanību tādiem jautājumiem kā:
@ siltumnīcu dažādas konstrukcijas un to priekšrocībā / trūkumiem,
@ optimālu augšanas faktoru nodrošināšana siltumnīcās un
@ siltumnīcas dezinfekcija un augsnes atveseļošana.

Dundaga | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" organizē informatīvu semināru par Lauku aktualitātēm 2019. gadā.

Norises vieta: Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā

Datums. 03.05.2019., plkst. 10.00

Lauku atbalsta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. Gada platību sezonā un LAP pasākumos.

Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes.

Pārtikas un Veterinārā dienesta aktualitātes.

Organizē Talsu konsultāciju birojs Valsts lauku tīkla pasākumu ietveros.

Pielikumā pasākuma programma.

Balvi | Mācības: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopība)

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019. gada 2. un 3. maijā organizē divu dienu mācības putnkopībā par kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošanu.

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības (obligāta dalība abās mācību dienās).

Mācību norises laiks:
1. diena: 02.05.2019. plkst. 10:00. LLKC Balvu konsultāciju birojā (2.stāva zālē), Brīvības ielā 46a, Balvos
2. diena: 03.05.2019. praktiskās nodarbības - izbraukums uz divām saimniecībām Madonas novadā – Z/S “Gribēni” un SIA “TD Sveķi” (transports tiek nodrošināts)

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība