Iespēja mācīties lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Apmācības notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros visā Latvijā rīko mācības par dažādiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru tematiem. Aktivitātes mērķis ir veidot izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu šajās nozarēs.

Mācībās aicināti piedalīties lauksaimniecības, pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktu), mežsaimniecības nozaru uzņēmumu vadītāji un tajos nodarbinātie, kā arī meža īpašnieki.

Mācības tiek uzsāktas šī gada februārī un ilgs līdz maijam. Zemāk minētajā tabulā norādītas mācību tēmas, norises vietas, laiks un atbildīgā persona. Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta, jo vietu skaits ierobežots.

Lai apskatītu plānotās mācības, spiediet ŠEIT 

100% no mācību izmaksām tiek finansētas no Eiropas Savienības ELFLA līdzekļiem, un nav nepieciešams dalībnieku līdzfinansējums.

 Sagatavoja

Jolanta Sūna-Strautiņa, LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Maija Birkena-Dzelzkalēja, LLKC MKPC projektu vadītāja

Pievienot komentāru