1. mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas nodaļa

Datums: 
23. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Kārsvas koledža

23.oktobrī Ludzas nodaļa organizē 1.mācibu dienu pasākuma " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību norises vieta Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža. Tēmas - Ideju ģenerēšana. Produkta vai pakalpojuma definēšana; Biznesa modelēšana pēc “audekla” metodes.Ieņēmumu gūšanas pamatprincipu vizualizēšana; Idejas komercializācija. Uzņēmējdarbības pamati; Tirgus analīze - mērķauditorijas noteikšana.
Lektore Tatjana Juškāne - projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante.

Kontaktinformācija: 
Sanita Geduševa, mob.t. 26524227, e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: