Skrīveru nov. | LLU Zemkopības institūta lauka diena ''Laukaugu pētījumi ilgtspējīgai saimniekošanai''