Apgūst zināšanas par bioloģiskās produkcijas ražošanu

LLKC Kuldīgas birojs no 7. aprīļa līdz 25. maijam organizēja mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.  Pasākums norisinājās Zoom platformā. Tajā piedalījās 20 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām, t. sk. pat no Madonas un Gulbenes. Mācību kopējais ilgums bija 56 stundas.

Mācību laikā tika apgūtas tādas tēmas kā bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība, saimniecības resursu izvērtējums augkopības un lopkopības produkcijas ražošanai, piemērotāko kultūraugu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums, lopbarības kvalitāte un tās novērtēšana u. c.

Par bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem un normatīvajiem aktiem stāstīja LLKC Augkopības nodaļas projektu vadītāja Lāsma Ozola. Par augkopības tēmām ar savām zināšanām dalījās Kuldīgas biroja vadītāja un augkopības konsultante Daiga Mellere un augkopības konsultante Laura Kirsanova, bet par lopkopības tēmām – Jēkabpils biroja vadītāja un lopkopības konsultante Ziedīte Bimšteine un Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa. Mācību laikā katram dalībniekam bija jāizstrādā ražošanas plāns savai saimniecībai, kuru viņiem palīdzēja sagatavot Kuldīgas biroja projektu vadītāja Inese Kulberga.

Noslēgumā dalībniekiem tika lūgts aizpildīt mācību kvalitātes novērtēšanas anketu. Šeit viena no atbildēm: “Lieliski lektori, zinoši, izpalīdzīgi, jebkurā laikā sniegs atbildes un palīdzību, iedrošinās, kaut 100 reizes izskaidros līdz sapratīsi. Burvīgi cilvēki un personības ar, kuriem viegli komunicēt. Paldies par iespēju tieši pie viņiem mācīties.”

LLKC Kuldīgas biroja vadītāja Daiga Mellere: “Ļoti priecājamies par šī gada grupu. Jau pēc pirmās nodarbības bija skaidrs, ka šajā grupā ir cilvēki, kas vērsti uz sadarbību un kuriem piemīt vēlme mācīties. Ja citos pasākumos mums ir jāsatraucas, vai dalībnieki uzdos jautājumus, tad šajās mācībās ar to problēmu nebija. Jautājumu bija daudz un par dažādām tēmām. Priecēja arī tas, ka šo mācību dalībnieki apmainījās ar kontaktinformāciju un daži jau ir izveidojuši sadarbību, lai veicinātu uzņēmumu attīstību. “

Neskatoties uz to, ka mācībām Zoom platformā ir daudzi plusi, piemēram, iespēja pieslēgties no mājām, tādējādi ietaupot laiku un naudu, ko prasītu braukšana uz klātienes mācībām, tomēr šāda formāta mācībām parasti pietrūkst klātesamības un kopības sajūta, tomēr šajās mācībās tā bija jūtama. Patiesībā svarīgākais jau ir paši cilvēki un to vēlme piedalīties un sadarboties.

Pasākums tika organizēts  LAP 2014.-2020. apakšpasākumā  “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD līguma Nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vendija Madara Kancāne,
LLKC Kuldīgas birojs

 

Pievienot komentāru