Aptauja par pesticīdu atliekvielām bioloģiskajā produkcijā

Starptautiskās bioloģiskās lauksaimniecības organizācijas Eiropas struktūrvienības IFOAM-Organic Europe pētījuma ietvaros par pesticīdu atliekvielām bioloģiskajā produkcijā, līdz 9.augustam, bioloģiskās nozares pārstāvjus un kvalitātes vadības speciālistus, kas iesaistīti bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas apritē, aicina piedalīties nozarei nozīmīgā aptaujā.

Aptauja, astoņās dažādās ES valodās, līdz 9.augusta pusnaktij pieejama: https://ej.uz/77jf

Piedalīties aptaujā savus biedrus un nozarē iesaistītos aicina arī Eiropas Kontroles iestāžu un kontroles organizāciju asociācija EOCC, kuras dalībnieks ir Sertifikācijas un testēšanas centrs, kas citstarp nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanu Latvijā.

Aptaujā aicinātas piedalīties personas, kas atbildīgas par kvalitātes vadību, paraugu noņemšanas vadību un izvērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā.

Jaunā ES bioloģiskā regula (EU) 2018/848 stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, bet  pesticīdu atlieku vadība tajā vēl pilnībā netiks noteikta. Līdz ar to anketā sniegtās atbildes tiks izmantotas, lai veicinātu labāku nākotnes tiesisko regulējumu.

Aptauja paredzēta bioloģiskajiem lauksaimniekiem, bioloģiskās pārtikas pārstrādātājiem, tirgotājiem, mazumtirgotājiem. Jautājumi skar tikai atliekvielas augu valsts pārtikā.

Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir mazāk nekā viena stunda - to var iesākt un atsākt vēlāk.

Ieguvums jūsu uzņēmumam un visām ieinteresētajām pusēm varētu būt milzīgs!

IFOAM-Organic Europe lūdz izplatīt aptauju sadarbības partneriem un klientiem, kā arī dalīties ar to savās tīmekļa vietnēs un sociālajos medijos.

Priekšvēsture

Jaunā ES bioloģiskā regula (ES) 2018/848 stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, bet  pesticīdu atlieku vadība tajā vēl pilnībā netiks noteikta. Tas varētu radīt potenciālas problēmas bioloģisko produktu tirdzniecībā ES iekšējā tirgū, kā arī starp ES un trešām valstīm atšķirīgo pieeju dēļ dažādās dalībvalstīs.

Saskaņā ar jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu, 2024. – 2025. gadā varētu tikt iesniegti jauni likumdošanas priekšlikumi par organisko atliekvielu pārvaldību.

IFOAM Organics Europe vēlas priekšlikumus, ko atbalsta visa bioloģiskās lauksaimniecības nozare, saskaņošanai  iesniegt jau 2022. gadā.

IFOAM Organics Europe vēlas uzsvērt, ka šī projekta rezultāti būs vērtīgi ikvienam. Pirms priekšlikumu sagatavošanas ES iestādēm ar aptaujas rezultātiem tiks iepazīstinātas visas ieinteresētās personām.Jo vairāk datu tiks iegūti, jo sniegtie rezultāti būs ticamāki un reprezentatīvāki.

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru