Demenes pagasta zemnieku saimniecība “Smiltāji” pilnveido saimniekošanu

Demenes pagasta zemnieku saimniecība “Smiltāji” veiksmīgi startējusi projektos, kuru ietvaros fermā tika ierīkota kūtsmēslu izvākšanas iekārta, iegādāts jauns traktors ar frontālo iekrāvēju, kas sekmē kvalitatīvas lopbarības sagatavošanu. Tagad tiek īstenotas arī jaunas ieceres.

Saimniecība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1996. gadā, VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā – 2008. gadā. “Smiltāji” nodarbojas ar piena lopkopību. Kopējā apsaimniekotā zemes platība – 120 ha. Saimniecība ir bioloģiski sertificēta. Līdz šim tā piedalījās LAP pasākumā “Standartu sasniegšana” un “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”, kā arī 2008. gada pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” un 2015. gadā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Zemnieku saimniecības “Smiltāji” īpašniece bija Zoja Klaucāne, kas 2015. gada septembrī mira. 2016. gadā par saimniecības pārvaldnieku tika iecelts viņas dēls Raimonds Klaucāns, kurš mantoja saimniecību  un pilnībā pārņēma tās vadību. Pašreiz saimniecībā ir 45 slaucamas  govis, 40 teles un 1 bullītis.  Saimniecība piedalījās IMA projekta 4. kārtā, kuras ietvaros fermā tika ierīkota kūtsmēslu izvākšanas iekārta, tika  iegādāts jauns traktors ar frontālo iekrāvēju, kas sekmē kvalitatīvas lopbarības sagatavošanu un samazina patērēto laiku uz  agregātu pārkabināšanas rēķina. Projekta ietvaros tika iegādāti jauni lopbarības sagatavošanas agregāti.  IMA projekts “Kūtsmēslu krātuves būvniecība piena lopkopības saimniecībā” tika iesniegts arī 5. kārtā, kas tika atbalstīts, un pašlaik ir uzsākta tā īstenošana. Projektā tika paredzētas investīcijas jaunas kūtsmēslu krātuves būvniecībai, ar ko saimniecībā tiks veicināta klimata pārmaiņu samazināšana, – kūtsmēslu krātuve samazinās amonjaka emisijas augsnē. Projekta ietvaros tiks iegādāta arī traktora piekabe kūtsmēslu transportēšanai un jauns rituļu ietinējs.

Piektās kārtas projekta kopējā summa ir 127 000,740 eiro, attiecināmo izmaksu summa 114 003,62 eiro, publiskais finansējums – 76 306,17 eiro. 2018. gada beigās projekta pieteikums tika iesniegts LAD. Tas tika atbalstīts un pašreiz ir uzsākta tā īstenošana.

Projekts atbilst 4. prioritātei – atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Tādējādi tiks veicināta videi draudzīgāka meža un lauksaimniecības platības apsaimniekošana un nodrošināta atbilstība Ūdens ietvardirektīvai.  Pateicoties atbalstam, ir iespēja investēt amonjaka emisiju samazināšanā un likumdošanas prasību ievērošanā.

Projektu īsteno jaunais lauksaimnieks, kurš ir pārņēmis saimniecību un kurš vēlas attīstīt un arī turpmāk strādāt saimniecībā. Saimniecība nodrošina arī četras darba vietas, kā arī darba vietas sezonas strādniekiem, kas mazina bezdarbu lauku teritorijās.

Inna Kolomijčuka,

LLKC Daugavpils konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru